You might want to visit our North American website:

Servicekurs

Ønsker du å delta på et av våre servicekurs?

Å få maksimalt ut av våre produkter og systemer handler ikke bare om å velge riktige komponenter. For å lykkes kreves det også kunnskap og stor forståelse for hvordan ulike produkter og systemer må fungere sammen for å skape en perfekt helhet, og hvordan de siden skal driftes. Vi deler ganske enkelt vår kunnskap – og du får mer verdi ut av installasjonen din.

Er du interessert i å delta på et av våre servicekurs?
Fyll inn skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg. 

Meld din interesse

Oversikt over våre servicekurs

Servicekurs WISE

Varighet: 4t
Sted: Oslo

Dette kurset er for deg som har ansvar for oppfølging av et behovstyrt ventilasjonssystem med WISE2 og har kjennskap til hvordan behovstyrt ventilasjon fungerer. Kurset vil gi deg en forståelse av hvordan WISE-systemet er bygget opp og hvordan du skal kunne overvåke, feilsøke og utbedre det etter behov.

Kurset vil blant annet gi deg innsikt i:

 • Hva er SuperWISE2 og hvordan fungerer det
 • Hvordan overvåke anlegget
 • Lese og endre driftsinnstillinger
 • Gjennomgang av alarmer og feilsøking
 • Tips og triks for optimal drift med WISE

IQnavigator HMI

Servicekurs GOLD

Varighet: 4t
Sted: Oslo, Stavanger & Bergen

Dette kurset er for deg som har ansvar for igangkjøring, drift eller service  av GOLD aggregater. Kurset gir deg en innføring i hvordan GOLD aggregatet fungerer slik at du har kunnskap til å igangkjøre, feilsøke og utbedre aggregatet under normale forhold.

Kurset vil blant annet ta for seg:

 • Oppstart og tilkobling SD-anlegg
 • Oppdatering av programvare
 • Brann og andre eksterne signaler
 • Ekstra moduler til IQLogic
 • Feilsøking på typiske alarmer
 • Pendling av temperatur og luftmengde
 • Test av frostvakt og røykdetektor
 • Oppgradering av eldre aggregater

Servicekurs CASA

Varighet: 4t
Sted: Oslo

Dette kurset er for deg som har ansvar for igangkjøring, drift eller service av CASA aggregater. Kurset gir deg en innføring i hvordan CASA aggregatet fungerer slik at du har kunnskap til å igangkjøre, feilsøke og utbedre aggregatet under normale forhold.

Kurset vil blant annet ta for seg:

 • Hva er et boligventilasjonsaggregat
 • Hva man skal tenke på ved installasjon
 • Oppstart og igangkjøring
 • Digitale tjenester
 • Ekstra moduler og tilbehør til CASA
 • Hvordan tilkoble kjøkkenhette
 • Oppdatering av programvare
 • Feilsøking på typiske alarmer