You might want to visit our North American website:

Smarte bygninger

I Swegon ser vi frem mot og arbeider for at «smart» skal være den nye normalen, og at det er selvsagt at en bygning kan utnytte fordelene med ny teknologi. Rett og slett at alle bygninger burde være smarte bygninger. I denne guiden forteller vi om en del av fordelene med denne utviklingen.  

Hva er en smart bygning?

Vi står nå i et paradigmeskifte, ofte kalt «den fjerde industrielle revolusjonen», der tilkoblede bygninger er mer regelen enn unntaket.

De smarte bygningene er nødvendige for å møte fremtidens krav til energi- og komfortforbruk. Men det er ikke bare samfunnet som stiller krav, også vi mennesker som oppholder oss i bygningene har blitt mer bevisste på bærekraft.

Swegons definisjon på begrepet er at en smart bygning har en rekke funksjoner som er til for å forenkle og forbedre utnyttelsen av bygningen. Ved å samle data fra disse smarte funksjonene i bygningen, ved hjelp av sensorer, detektorer og annet teknisk utstyr, kan man optimere en rekke systemer og tjenester og dermed oppnå besparelser både for miljøet og økonomien. 

Alle nye bygninger burde være smarte, alt annet ville være dumt.
John Wibrand, System Development Director, Digital Service, Swegon.

Smarte bygninger gir smarte personer

Fordi vi bruker ca. 90 % av livene våre innendørs, er inneklimaet av største betydning for velværet, og fenomenet er dessuten sterkt knyttet til menneskets yteevne. 

Ønsker du å bli smartere? Les mer her!

Big data

I den smarte bygningen er det ofte installert en rekke systemer som kontinuerlig samler inn mengder av nyttige data om hvordan eiendommen brukes. 

Hvis de ulike systemene i bygningen kan samarbeide, oppnår man enda flere fordeler. Med et API (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt på norsk) gis det mulighet for å hente ut data fra de mange systemene i bygningen på en smidig måte. 

Bruken av data i bygningen kan nå nye høyder ved hjelp av en digital tvilling, som er en kopi av den fysiske bygningen i datamaskinmiljø. Den digitale tvillingen bruker sensorteknologi til å ta imot data fra bygningen, for å overvåke drift og planlegge vedlikehold. Og den kan umiddelbart se hvilken effekt det får hvis en forutsetning endres. 

 

Mulighetene med Big data

Smart som i klimasmart

Fordi smarte bygninger og tilhørende smarte funksjoner gir full kontroll på parameterne for inneklimaet, danner dette et utmerket grunnlag for byggeprosjekter der det er ønskelig å oppnå gode resultater i sertifiseringsprogrammer for miljø og velvære.

 

Les mer om smarte bygninger og miljø

Hva tilbyr Swegon?

I Swegon arbeider vi kontinuerlig med å utvikle produktene og tjenestene våre, slik at de ligger i forkant av den pågående utviklingen. Les mer om våre produkter og systemer, referanser og samarbeid knyttet til den smarte bygningen. 

 

Les mer her