You might want to visit our North American website:

Leilighetskomplekser

Du bør ikke fyre for kråka, men du må sørge for at leieboerne har det bra. Styring og kontroll av inneklimaet i leilighetene er nøkkelen til god økonomi.