You might want to visit our North American website:

RE:3 — koncepcja oparta na trzech zasadach: RE:duce, RE:use i RE:vitalise

RE:3 to koncepcja firmy Swegon opierająca się na kluczowych zasadach obiegu zamkniętego: RE:duce, RE:use and RE:vitalise. Uważa się, że to jedyne w swoim rodzaju podejście wnosi istotny wkład w branżę i ułatwia szerokiemu gronu odbiorców podejmowanie długofalowych decyzji w sprawie obniżania poziomu wbudowanych emisji dwutlenku węgla w budynkach. Rozwiązania z symbolem RE:3 stanowią alternatywę dla naszych konwencjonalnych produktów, systemów i usług dzięki możliwości obniżania emisji, ponownego wykorzystania lub rewitalizacji. Nasze rozwiązania opatrzone symbolem RE:3 znacząco przyczyniają się do obniżania poziomu wbudowanych emisji dwutlenku węgla.

Operacyjny ślad węglowy i wbudowane emisje dwutlenku węgla

W firmie Swegon dzielimy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Często wspominamy przy tym o ludziach, planecie i zyskach. W tej sekcji omówimy kwestię dwutlenku węgla (CO2) oraz środki pozwalające ograniczyć jego emisję do minimum. A zatem będziemy odnosić się do planety.

Dotychczas centralnym punktem naszych prac — podobnie jak innych przedsiębiorstw i organów państwowych — było szukanie sposobów zmniejszania operacyjnego śladu węglowego. Uznajemy jednak potrzebę i pilność podjęcia tematu wbudowanych emisji dwutlenku węgla. Wbudowane emisje dwutlenku węgla obejmują emisje pochodzące z produkcji, transportu, instalacji, utrzymania i utylizacji materiałów budowlanych. Aby zmniejszyć ich poziom, wszyscy dostawcy muszą zmienić swój sposób myślenia. W firmie Swegon tworzymy nowatorskie, alternatywne metody pracy w ramach koncepcji RE:3.

 

O ludziach, planecie i zyskach na naszej stronie firmowej

Koncepcja RE:3 i obieg zamknięty

Koncepcja RE:3 opiera się na fundamentach obiegu zamkniętego, które można w prosty, lecz uczciwy sposób opisać jako przeciwieństwo wykorzystania materiałów w sposób linearny. Materiały nie są wydobywane, eksploatowane i utylizowane, tylko pozostają w obiegu zamkniętym, którego ostatecznym celem jest wyeliminowanie odpadów. W kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym często pojawiają się takie pojęcia jak naprawa, modernizacja, renowacja, ponowne wykorzystanie, odnawianie czy łatwość demontażu. Skupiamy się na inicjatywach RE:3, które opierają się na trzech opisanych poniżej filarach, tzn.: RE:duce, RE:use and RE:vitalise.

RE:duce – należy ograniczyć wykorzystanie materiałów o dużym poziomie wbudowanych emisji dwutlenku węgla poprzez stosowanie alternatywnych komponentów lub nowych konstrukcji zmniejszających tego rodzaju emisje.

RE:use – produkty należy odzyskiwać, poddawać renowacji lub modernizacji, a następnie ponownie wprowadzać na rynek.

RE:vitalise – produkty należy modyfikować w obiekcie, aby wydłużyć ich cykl życia oraz dodać nowoczesne funkcje. Nie dotyczy to jednak tradycyjnej sprzedaży części zamiennych ani ogólnego serwisowania lub konserwacji.

W związku z powyższym pragniemy zauważyć, że oferowanie konserwacji i napraw jest również ważne z perspektywy obiegu zamkniętego. Dlatego działalność ta jest realizowana w ramach koncepcji RE:3.

Ramy koncepcji

Ponieważ wbudowane emisje dwutlenku węgla zazwyczaj nie są traktowane priorytetowo w branży budowlanej, cele i ograniczenia koncepcji RE:3 mogą wymagać dokładniejszego wyjaśnienia:

  • Koncepcja RE:3 ogranicza się do wbudowanych emisji dwutlenku węgla.
  • Skupia się na produktach i fazie instalacji, ale nie uwzględnia fazy eksploatacji, w której bardziej liczy się np. efektywność energetyczna.

Mówiąc prościej, każdy produkt firmy Swegon z oznaczeniem RE:3 przyczynia się do zmniejszenia wbudowanych emisji CO2 w obiekcie. Jednakże symbol RE:3 nie jest certyfikatem. To oznaczenie pomagające klientom w rozróżnieniu oferowanych przez nas produktów.

Podczas definiowania koncepcji RE:3 należy wspomnieć również o jej elastyczności. Gdy alternatywne rozwiązania firmy Swegon wejdą do powszechnego użytku, nie będą już oznaczane symbolem RE:3. Ponadto w dalszym ciągu angażujemy się na rzecz obiegu zamkniętego, a także kontynuujemy rozwój i promowanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z postępami koncepcji RE:3.

 

Przykłady pokazujące, jak filar RE:duce przyczynia się do zmian

STAL

Ten filar koncepcji RE:3 skupia się na zmniejszaniu wykorzystania materiałów charakteryzujących się dużymi poziomami wbudowanych emisji dwutlenku węgla.

Pierwszym przykładem wchodzącym w zakres filaru RE:duce jest używanie stali o zmniejszonym śladzie węglowym. Jest ona aktualnie wprowadzana do naszych central klimatyzacyjno-wentylacyjnych GOLD i włączana do produkcji tłumików akustycznych CLA.

Używamy stali zawierającej co najmniej 75% materiału pochodzącego z recyklingu. Co więcej, jest ona przetwarzana wyłącznie w piecach łukowych korzystających z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pozwala nam to uzyskać surowiec o znacznie mniejszym śladzie węglowym w porównaniu z tradycyjną stalą. To z kolei przekłada się na zauważalnie niższy poziom wbudowanych emisji dwutlenku węgla. W przypadku central wentylacyjno-klimatyzacyjnych GOLD firmy Swegon wartość ta wynosi nawet 20%, w zależności od ilości zastąpionej stali. W tłumikach akustycznych CLA osiągnęliśmy natomiast redukcję rzędu 34%.

 

Przeczytaj wpis na blogu naszego eksperta na temat wykorzystywanej obecnie stali

Dowiedz się więcej na temat tłumików akustycznych CLA firmy Swegon
CZYNNIKI CHŁODNICZE

Kolejnym przykładem naszych działań w ramach filaru RE:duce jest zastępowanie konwencjonalnych syntetycznych czynników chłodniczych wykorzystywanych w pompach ciepła i urządzeniach wielofunkcyjnych naturalną alternatywą w postaci propanu. Niektóre powszechnie używane czynniki chłodnicze są skrajnie szkodliwe ze względu na wysoki współczynnik globalnego ocieplenia (ang. Global Warming Potential, GWP). Choć mogą świetnie spełniać swoją funkcję, w przypadku emisji stają się gazami cieplarnianymi. Niektóre z nich są nawet wielokrotnie gorsze niż dwutlenek węgla. Współczynnik GWP propanu wynosi natomiast 0. Jego wprowadzenie przyczynia się do znacznego obniżenia śladu węglowego urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Pokazuje to, że dostosowujemy nasze prace do zobowiązania na rzecz odpowiedzialnych środowiskowo praktyk. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj poniższe wpisy na blogu autorstwa naszych ekspertów:

 

Przyszłość czynników chłodniczych należy do propanu

Obalanie mitów dotyczących propanu

RE:use — jakie są nasze ambicje?

Przy remoncie lub modernizacji budynku nierzadko w pełni sprawne urządzenia zastępuje się nowym sprzętem tylko dlatego, że zmieniły się wymagania dotyczące klimatu wewnątrz pomieszczeń. Niektóre materiały budowlane, takie jak cegły, okna czy armatura łazienkowa, można stosunkowo łatwo wykorzystać ponownie w innym budynku. Ale co z bardziej złożonymi produktami, jak urządzenia wentylacyjne?

W firmie Swegon zainicjowaliśmy i połączyliśmy szereg pilotażowych projektów, które mają na celu wypracowanie solidnych podstaw przyszłego ponownego wykorzystania urządzeń i systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC). Chcemy opracować szeroko zakrojony proces pozyskiwania, czyszczenia, modernizacji i końcowej kontroli jakości sprzętu z zamiarem jego ponownego wprowadzenia na rynek. Z perspektywy funkcjonalnej produkt będzie odpowiadał nowemu sprzętowi. Znacząco zmniejszy się natomiast ślad węglowy. Podejście to oferuje wyraźne zalety w porównaniu z urządzeniami „z drugiej ręki”.

 

Śledź na bieżąco inicjatywę RE:use i nasze postępy we wprowadzaniu w życie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rezygnacja z ponownego wykorzystania urządzeń prowadzi do ogromnego marnotrawstwa. Jednak zmiana wymaga od nas i naszych klientów nowego sposobu myślenia. Pracujemy nad tym w pocie czoła!
Andreas Örje Wellstam, dyrektor generalny, Swegon Group

RE:vitalise — wydłużenie cyklu życia produktu

Nagłówek mówi sam za siebie, inicjatywa RE:vitalise pozwala zwiększyć trwałość produktów. Jest to możliwe dzięki modernizacji podzespołów i dodawaniu do produktów nowoczesnych funkcji. Różnica między RE:vitalise a tradycyjnym programem wymiany części lub rutynową konserwacją polega na tym, że nasze produkty poddane rewitalizacji zyskują około 10–20 dodatkowych lat eksploatacji.

Inicjatywa RE:vitalise jest realizowana według koncepcji RE:3. Wyróżnia się jako najskuteczniejszy sposób zmniejszania wbudowanych emisji dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki pozostawieniu produktów na miejscu, zmniejszeniu liczby przewozów i masy ładunków oraz produkowaniu tylko niezbędnych podzespołów, a nie całych urządzeń.

 

Inicjatywa RE:vitalise w praktyce

Modernizacja i renowacja cyfrowa

Przykład: nasze centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne Swegon GOLD słyną z długiego okresu eksploatacji, jednakże niektóre podzespoły ulegają naturalnemu zużyciu. Choć ich konstrukcja mechaniczna może wytrzymać dziesięciolecia, postępy w technologii informacyjnej sprawiają, że oprogramowanie i interfejsy cyfrowe central starzeją się szybciej. Dzięki łatwiej wymianie kluczowych podzespołów i aktualizacji oprogramowania sprzęt zyskuje dalszą trwałość użytkową i działa w sposób inteligentniejszy, niż początkowo zakładano.

W taki sam sposób można zaktualizować elementy sterowania systemu Swegon WISE do wentylacji sterowanej zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki temu jest kompatybilny z najnowszej generacji platformą WISE. Aktualizacja pozwala pozostawić większość dotychczasowego sprzętu, znacząco unowocześniając system.

 

Zapoznaj się z aktualizacją systemu Swegon GOLD

Więcej informacji na temat renowacji cyfrowej systemów WISE

Dowiedz się więcej

Poniżej przedstawiamy zbiór powiązanych tematów, które umożliwiają poszerzenie wiedzy