You might want to visit our North American website:

Przetwarzanie danych osobowych

Poniżej znajdują się instrukcja składania wniosku o uzyskanie dostępu, skorygowanie lub usunięcie danych osobowych użytkownika.

W celu uzyskania dostępu, żądania skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych użytkownik powinien złożyć wniosek do Swegon Sp. z o.o., z którą uprzednio się kontaktował.
Na kopercie należy zamieścić dopisek „wniosek dotyczący danych osobowych”.

Wniosek należy przesłać na adres podany w zakładce Kontakt.

Aby Swegon mógł przetworzyć wniosek, konieczne jest podanie następujących informacji:

 • Stanowisko osoby kontaktującej się ze Swegon
 • Charakter żądania
 • Adres e-mail
 • Adres – ulica
 • Dzień
 • Nr identyfikacji podatkowej (jeśli stosowany w danym kraju)
 • Nazwa
 • Podpis

Poniżej znajduje się szablon wniosku (pdf)

Firma Swegon przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polityką prywatności.

Przekazywane przez użytkowników informacje będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Do weryfikacji tożsamości użytkownika
 • Do przetwarzania danych użytkownika w naszych rejestrach
 • Do odpowiadania na wnioski