You might want to visit our North American website:

Obiekty certyfikowane

Zrealizowaliśmy bardzo wiele instalacji w budynkach biurowych, hotelach, zakładach produkcyjnych, szkołach, muzeach, szpitalach, obiektach sportowych i wielu innych. Wyposażone w nasze systemy budynki zdobywają certyfikaty LEED i BREEAM.