You might want to visit our North American website:

Systemy zarządzania pomieszczeniem

Systemy zarządzania pomieszczeniem

Nasze systemy zarządzania pomieszczeniem zapewniają dobre warunki klimatyczne w pomieszczeniach, co ma dodani wpływ na samopoczucie i wydajność osób obecnych w budynku.

W przypadku nowych projektów budowlanych czy też renowacji, w firmie Swegon mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają nam w tworzeniu dobrego klimatu wewnątrz pomieszczeń przy optymalizacji zużycia energii. Przyczynia się to do satysfakcji i długiej współpracy z najemcami, a także do niskich kosztów operacyjnych, co maksymalizuje zwrot z inwestycji.

Każdy budynek ma własne unikalne wymagania, a rozwiązania należy wybierać na podstawie priorytetów każdego z nich.

WISE

WISE to pełny i uniwersalny system do sterowania wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem komfortowym. WISE to zaawansowany system DC, który zapewnia optymalny klimat w pomieszczeniu, doskonałą efektywność energetyczną oraz niezrównaną elastyczność i łatwość użytkowania. System daje również szeroki wachlarz możliwości personalizacji środowiska w pomieszczeniu. System może sterować na przykład oświetleniem i osłonami przeciwsłonecznymi. 

Więcej informacji na temat WISE.

REACT

REACT to adaptowalne rozwiązanie, które zapewnia dobry klimat w każdym pomieszczeniu lub w całym budynku i zarządza zmiennym przepływem powietrza, VAV. Produkt jest dobierany na podstawie wymagań klimatu w każdym pomieszczeniu, a produkty klimatyzacyjne pasują do odpowiednich akcesoriów. Każde pomieszczenie może funkcjonować jako jednostka autonomiczna lub zostać łatwo zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem. Wreszcie system pozwala na pewny stopień personalizacji środowiska w pomieszczeniu.

Więcej informacji na temat REACT.

Wyświetlanie 12 z 39 produktów