You might want to visit our North American website:

Biurowce – System wentylacyjny nawiewno-wywiewny

Im większe zapotrzebowanie na ilość powietrza wentylacyjnego ze względów higienicznych (duże zagęszczenie ludzi, sale konferencyjne itp.), przy zyskach ciepła nie przekraczających 140 W/m2, tym bardziej powinniśmy skłaniać się do wyboru systemu powietrznego. Systemy wentylacyjne dla biur muszą zapewniać dobry klimat wewnętrzny przy możliwie najniższych kosztach zużycia energii, a także muszą być bezpieczne i niezawodne.

System wentylacyjny pracujący ze zmiennym obciążeniem (zmienną ilością powietrza - Demand Control Ventilation)

Jest to przede wszystkim system przeznaczony do wielokondygnacyjnych budynków biurowych z pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu i zagęszczeniu ludzi. Często przy wymiarowaniu takich biur zakłada się maksymalną liczbę osób obecnych w pomieszczeniach. Liczba osób faktycznie przebywających w biurze w różnych godzinach może się jednak zmieniać. Jeśli nie wszyscy pracownicy są na miejscu, system wentylacji może okazać się przewymiarowany, co pociąga za sobą większe zużycie energii i niepotrzebne koszty. Rozwiązaniem tego problemu jest system sterowany wg zapotrzebowania, dostosowany do codziennych zmian obłożenia, pozwala on również na szybkie przearanżowanie pomieszczeń w przyszłości.

Praktyczny i energooszczędny

W zależności od konfiguracji budynku, ilości kondygnacji i elastyczności pracy jaką chcemy osiągnąć, system wentylacyjny może być wyposażony w jedną lub kilka central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Systemy zdecentralizowane, oparte na obsłudze danej kondygnacji przez jedną lub więcej central wentylacyjnych, dają największą możliwość dopasowania trybu pracy centrali do aktualnego zapotrzebowania.

System nawiewno-wywiewny daje również możliwość współpracy ze źródłami ciepła i chłodu w pomieszczeniach (grzejniki, fan coile, moduły grzewczo-chłodzące, belki itp.). Wymagany przepływ powietrza jest kontrolowany za pomocą jednostki wentylacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem. Praca urządzeń w poszczególnych strefach i rodzajach pomieszczeń jest optymalizowana i uwzględnia zarówno komfort temperaturowy, jak i ilość dostarczanego powietrza.

Mniejszy koszt dzięki zastosowaniu „free-coolingu” przy wentylacji

Najprostszą formą chłodzenia w naszym klimacie, jest skorzystanie z chłodniejszego niż to w pomieszczeniu powietrza zewnętrznego, bez używania agregatu chłodniczego. Jest to tzw. „free-cooling”.

Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż ok. 16°C, a dzieje się tak np. w okresach wiosenno-jesiennych, zimowym i czasami w ciągu nocy w lecie, możemy użyć tego powietrza do chłodzenia pomieszczeń. Regulacja parametrów powietrza w centrali może dopasować temperaturę tego powietrza do temperatury zapewniającej komfort w pomieszczeniu. Automatyka centrali zapewnia bezpieczne korzystanie z „free-coolingu” we wszystkich okresach, kiedy jest to możliwe i energetycznie opłacalne.

Korzyści z systemów rozprowadzania powietrza pracujących ze zmienną ilością powietrza

- Elastyczna praca, dopasowanie ilości powietrza do aktualnych wymagań
- Możliwość stosowania energooszczędnego chłodzenia swobodnego „free coolingu”
- Mała bezwładność systemu (szybka reakcja na konieczność zmiany parametrów)
- Prosty i tani montaż
- Małe wymagania konserwacyjne