You might want to visit our North American website:

Obiekty przemysłowe

Dostarczyliśmy nasze urządzenia do wielu zakładów przemysłowych na terenie całej Polski. Dostawy systemów klimatyzacji, nawilżania i chłodzenia często następowały etapowo wraz z rozwojem i robudową tych zakładów na przełomie ostatnich 25 lat.