You might want to visit our North American website:

RE:3 – et koncept om at RE:duce, RE:use og RE:vitalise

RE:3 er et Swegon-koncept, baseret på nøgleprincipperne for cirkularitet, som består af RE:duce, RE:use og RE:vitalise. Denne unikke tilgang menes at yde et væsentligt bidrag til branchen og gøre det lettere for et bredt publikum at træffe informerede og langsigtede beslutninger vedrørende reducerede CO2-niveauer i bygninger. En RE:3-løsning er et alternativ til vores konventionelle produkter, systemer og tjenester, et alternativ, der reduceres, genbruges eller revitaliseres. Vi sikrer et væsentligt lavere niveau af indlejret CO2 og lader disse løsninger bære vores RE:3-symbol.

Operationel og indlejret CO2

Hos Swegon opdeler vi vores bæredygtighedsarbejde i sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter, ofte omtalt som people, planet og profit. I dette afsnit vil vi forholde os til kuldioxid (CO2) og foranstaltningerne til at minimere udledningen heraf – CO2 er kategoriseret som 'planet'.

Omdrejningspunktet for vores arbejde, som for mange andre virksomheder og statslige organer, har hidtil været at finde måder at reducere det operationelle CO2-aftryk – i vores tilfælde at minimere den energi, der bruges til ventilation, opvarmning og køling i bygninger. Men vi anerkender et behov og en modenhed for også at kigge på indlejret CO2. Indlejret CO2 omfatter udledninger fra fremstilling, transport, installation, vedligeholdelse og bortskaffelse af byggematerialer. Fremover skal alle leverandører tænke anderledes for at reducere disse udledninger, og hos Swegon har vi samlet banebrydende alternativer til standardmåden at arbejde på i vores RE:3-koncept.

 

Om people, planet, profit på vores virksomhedsside

RE:3 og cirkularitet

I dag er RE:3 baseret på grundlaget for cirkularitet, som enkelt, men retfærdigt kan beskrives som det modsatte af at bruge materialer på en lineær måde. I stedet for at se det som en simpel rejse fra fremstilling til bortskaffelse, betyder det at bruge materialer i cirkulære strømme, hvor det ultimative mål er at eliminere spild. Reparation, opgradering og renovering, genbrug, "face-lift" og design til demontering er aktiviteter, der ofte bruges i sammenhæng med cirkulær økonomi. Vi fokuserer vores RE:3-initiativer på RE:duce, RE:use og RE:vitalise som defineret nedenfor:

RE:duce – brugen af materialer, der indeholder betydelige niveauer af indlejret CO2, skal reduceres ved brug af alternative komponenter, eller gennem et nyt design, der er tilpasset til at sænke den indlejrede CO2.

RE:use – produkter skal tages tilbage, renoveres eller opgraderes og sendes på markedet igen.

RE:vitalise – produkter skal opdateres på stedet, hvilket muliggør en forlænget levetid samt moderne funktionalitet, men dette refererer ikke til traditionelt reservedelssalg eller generel service og vedligeholdelse.

I forbindelse med ovenstående vil vi gerne påpege, at vedligeholdelse og reparationer også er afgørende ud fra et cirkulært perspektiv, og fortsætter sideløbende med fremgangen under RE:3-konceptet.

En ramme for konceptet

Da indlejret CO2 ikke traditionelt er prioriteret inden for byggesektoren, kan der være brug for at uddybe RE:3-konceptets formål og begrænsninger:

  • RE:3 er begrænset til indlejret CO2
  • Konceptet er koncentreret om produkter og installationsfasen, hvilket udelukker driftsfasen, som f.eks. involverer energieffektivitet.

Eller helt enkelt – når et Swegon-produkt er mærket med RE:3-symbolet, er det et produkt, der reducerer niveauet af indlejret CO2 i en bygning. RE:3-symbolet er dog ikke en certificering, det er en mærkning, der skal guide vores kunder blandt vores udbudte produkter.

Når RE:3 defineres, er konceptets smidighed desuden vigtig at nævne. Når alternativerne bliver standard, vil de ikke længere bære RE:3-symbolet, men derimod være de almindelige muligheder fra Swegon. Sidst, men ikke mindst, bliver vi ved med at fokusere på cirkularitet og fortsætter med at udvikle og fremme cirkulær praksis sideløbende med fremskridtene under RE:3-konceptet.

 

Eksempler på, hvordan RE:duce gør en forskel

STÅL

Denne del af RE:3-konceptet fokuserer på at reducere brugen af materialer, der indeholder betydelige niveauer af indlejret CO2.

Et første eksempel inden for RE:duce-området er introduktionen af stål med et reduceret CO2-aftryk. Dette er under implementering i vores GOLD luftbehandlingsaggregater og er integreret i produktionen af vores CLA-lyddæmpere.

Vi bruger stål med mindst 75 % genbrugsindhold, og det er kun blevet forarbejdet ved hjælp af lysbueovne, der drives med vedvarende energi. Resultatet er stål med et væsentligt reduceret CO2-aftryk sammenlignet med traditionelt stål, og det giver mulighed for en markant reduktion af indlejret CO2. I vores Swegon GOLD luftbehandlingsaggregater er reduktionen op til 20 %, afhængigt af mængden af udskiftet stål, og i vores CLA-dæmpere er reduktionen 34 %.

 

Læs vores eksperts blog om det stål, der bruges i dag

Få mere at vide om vores Swegon CLA
KØLEMIDLER

Et andet eksempel inden for RE:duce-området er de betydelige forbedringer, der er foretaget, da konventionelle syntetiske kølemidler i varmepumper og multifunktionelle enheder udskiftes med det naturlige alternativ propan. Mange kølemidler i almindelig brug er ekstremt skadelige i forhold til deres drivhuspotentiale. De kan være fremragende som kølemidler, men hvis de udledes, udgør de adskillige drivhusgasser, der kan være meget værre for miljøet end kuldioxid. Derimod har propan som naturligt kølemiddel et drivhuspotentiale på 0. Denne udskiftning bidrager til en betydelig reduktion af CO2-udledningen for varme- og køleudstyr, og vi tilpasser vores arbejde med forpligtelsen til miljømæssig ansvarlig praksis. Få mere at vide i vores eksperters blogindlæg nedenfor:

 

Fremtidens kølemiddel er propan

Afliver myterne om propan

RE:use – hvad er vores ambition?

Ved renovering eller istandsættelse af en bygning er det ikke ualmindeligt, at fuldt fungerende udstyr skrottes, og erstattes med helt nyt, bare fordi kravene til indeklimaet har ændret sig. Nogle byggematerialer, såsom mursten, vinduer eller badeværelsesinventar, kan relativt let geninstalleres i andre bygninger. Men hvad med mere komplekse produkter, såsom ventilationsudstyr?

Hos Swegon har vi igangsat og tilsluttet os en række pilotprojekter, som har til formål at etablere solide veje til fremtidig genbrug af varme-, ventilations- og aircondition-enheder og -systemer. Vi ønsker at finde en storstilet måde at tage eksisterende udstyr tilbage på, og efter rensning, komponentopgraderinger og afsluttende kvalitetstjek tilbyde udstyret på markedet igen. Fra et funktionelt perspektiv vil produktet være på niveau med et helt nyt, og CO2-aftrykket vil blive væsentligt reduceret. En tilgang med klare fordele i forhold til at bruge brugte produkter.

 

Følg med i vores RE:use-initiativ mod en mere cirkulær økonomi.

Det er et kæmpe spild ikke at genbruge, men denne ændring kræver, at både vi og vores kunder tænker anderledes – og vi er godt på vej
Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon Group

RE:vitalise – forlænger produktets livscyklus

Som titlen afslører, er RE:vitalise, når produkter får en forlænget levetid. Dette gøres ved at lave komponentopdateringer og tilføje moderne funktionalitet til produkterne. Forskellen på RE:vitalise og traditionel udskiftning af reservedele eller rutinemæssig vedligeholdelse er de forventede 10-20 ekstra års driftstid, de revitaliserede produkter får.

Inden for RE:3-konceptet skiller RE:vitalise sig ud som den mest effektive måde at reducere indlejret CO2. Dette fordi alle produkter bliver, hvor de er, der er væsentligt færre og mindre transporter, og der produceres kun nye nødvendige komponenter, ikke hele enheder.

 

RE:vitalise i praksis

Opdatering og digital renovering

Selvom vores Swegon GOLD luftbehandlingsaggregater er kendt for deres lange levetid, vil nogle komponenter naturligvis blive slidte. Den mekaniske struktur kan holde i årtier, men fremskridt inden for informationsteknologien betyder, at softwaren og de digitale grænseflader kan blive forældet hurtigere. Gennem en nem udskiftning af nøglekomponenter og ved hjælp af softwareopdateringer får enheden en fortsat levetid og er faktisk smartere, end den oprindeligt var beregnet til at være.

På samme måde kan styringen af vores Swegon WISE-system til behovsstyret ventilation opdateres og dermed være kompatibel med den nyeste WISE-generation. På den måde opdateres det meste af den eksisterende hardware på stedet, mens systemet er betydeligt moderniseret.

 

Få mere at vide om vores Swegon GOLD-opdatering

Mere om digitale renoveringer af WISE-systemer

Se mere

Nedenfor finder du nogle relaterede emner