You might want to visit our North American website:

Polityka ujawniania luk w zabezpieczeniach

Jeśli uważasz, że odkryłeś lukę w zabezpieczeniach, kwestię prywatności, ujawnione dane lub inne kwestie bezpieczeństwa w którymkolwiek z naszych zasobów, chcemy usłyszeć od Ciebie. Niniejsze zasady określają kroki zgłaszania nam luk w zabezpieczeniach, czego oczekujemy od użytkownika i czego użytkownik może oczekiwać od nas.

Zakres

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich zasobów cyfrowych posiadanych, obsługiwanych lub utrzymywanych przez Swegon lub nasze spółki zależne.

Nasze zobowiązania

Współpracując z nami zgodnie z niniejszą polityką, możesz oczekiwać, że:

  • potwierdzenia otrzymania raportu dotyczącego kwestii bezpieczeństwa oraz
  • dostarczania aktualizacji statusu do momentu rozwiązania zgłoszonych problemów z bezpieczeństwem.

Nasze oczekiwania

Podczas współpracy z nami zgodnie z niniejszymi zasadami prosimy o:

  • Powiadomienie nas tak szybko, jak to możliwe po wykryciu rzeczywistego lub potencjalnego problemu bezpieczeństwa,
  • korzystanie wyłącznie z oficjalnego kanału w celu omówienia z nami luki w zabezpieczeniach oraz
  • unikanie naruszania prywatności innych osób lub zakłócania pracy naszych systemów.

Kontakt

Problemy związane z bezpieczeństwem należy zgłaszać za pośrednictwem tego formularza, podając wszystkie istotne informacje, takie jak:

  • Dotknięte produkty lub usługi,
  • kroki mające na celu odtworzenie błędu bezpieczeństwa oraz
  • opcjonalnie dane kontaktowe.

Im więcej szczegółów podasz, tym łatwiej będzie nam zbadać i naprawić problem.

Kwestie prawne

Zgłaszając problemy związane z bezpieczeństwem zgodnie z niniejszą polityką, nie będziemy wszczynać ani wspierać działań prawnych przeciwko użytkownikowi w przypadku przypadkowego naruszenia tej polityki w dobrej wierze. Niniejsza polityka nie upoważnia jednak do żadnych działań, które naruszają prawo lub nakładają na nas zobowiązania prawne.

Jeśli w dowolnym momencie masz wątpliwości lub nie masz pewności, czy Twoja czynność jest zgodna z niniejszą polityką, prześlij raport za pośrednictwem naszego oficjalnego kanału przed podjęciem dalszych działań.