You might want to visit our North American website:

Centrum wiedzy - Swegon Air Academy

Swegon Air Academy jest niezależnym forum wymiany wiedzy i informacji o aktualnych trendach rozwojowych w wentylacji i klimatyzacji. Seminaria SAA organizowane są na terenie całej Europy. W Polsce po raz pierwszy odbyły się one w 2008 roku.

Spotkania organizowane są na bazie własnych doświadczeń i przy współudziale uznanych przedstawicieli organizacji naukowych i uniwersytetów. Seminaria poruszają tematykę istotnych i ciekawych kwestii dotyczących wentylacji i klimatyzacji, szczególnie w aspekcie ograniczenia zużycia energii.

Aby dowiedzieć się więcej o Swegon Air Academy i jej działalności prosimy odwiedzić stronę (strona angielskojęzyczna):