You might want to visit our North American website:

Wentylacja zależna od potrzeb (Demand Controlled Ventilation - DCV)

Wentylacja zależna od potrzeb, podobnie jak wentylacja ze zmienną ilością powietrza (VAV), polega na pracy ze zmienną ilością powietrza wentylacyjnego, w przeciwieństwie do instalacji CAV, gdzie strumień powietrza jest stały. Praca ze zmienną ilością powietrza pozwala na spełnienie wymagań komfortu cieplnego, przy jednoczesnym oszczędzeniu kosztów eksploatacyjnych przy różnym obciążeniu pomieszczeń (obecności ludzi). Poniżej krótkie wytłumaczenia jak pracuje instalacja DCV i jakie daje korzyści.

Oszczędzaj energię bez uszczerbku dla klimatu w pomieszczeniu

Powód dostosowania przepływu powietrza jest prosty. Ilość powietrza, którą należy dostarczyć do pomieszczenia jest różna w zależności od rzeczywistej liczby przebywających tam osób. W CAV przepływ powietrza jest stały i często ustawiony na maksymalną potrzebną wydajność. Oczywiście oznacza to, że dostarczana jest taka sama ilość powietrza, nawet jeśli pomieszczenie jest całkowicie puste. Rozwiązaniem tego problemu jest wentylacja ze zmienną ilością powietrza, sterowana aktualnym zapotrzebowaniem. VAV i DCV to dwa rodzaje systemów kontrolowanych na żądanie, które pomagają oszczędzać energię.

Jeden cel - dwa różne systemy

Systemy VAV i DCV spełniają ten sam cel, jakim jest dostosowanie wentylacji i klimatyzacji do różnych poziomów aktywności w pomieszczeniach. Zasadniczo możliwe jest osiągnięcie wyższych oszczędności energii i lepszego klimatu w pomieszczeniu dzięki bardziej zaawansowanemu systemowi. Ale są też oczywiście aplikacje, w których prostsze systemy działają dobrze. Jakie są zatem różnice i zalety obu opcji?

VAV - zmienna ilość powietrza

System VAV najczęściej kontroluje jeden parametr, od którego uzależnia zmianę przepływu powietrza. Prosta kontrola zapotrzebowania - przepływ powietrza może zmieniać się w czasie i może być sterowany w zależności od np. temperatury lub jakości powietrza. Dla prostych przypadków  takie rozwiązanie wystarczy, gdyż uzyskujemy oszczędności w eksploatacji, a jego koszty będą niższe od systemu DCV.

DCV - Wentylacja zależna od potrzeb

System DCV jest bardziej zaawansowanym przykładem regulacji, mogącym uzależnić przepływ i temperaturę powietrza od większej liczby parametrów, tym samym utrzymuje komfort w pomieszczeniu przy bardzo różnych wymaganiach poszczególnych użytkowników.

Często można łączyć sterowanie parametrami wentylacji i układami wodnymi (ogrzewanie/chłodzenie) zainstalowanymi w pomieszczeniu, nadając np. priorytety pracy w celu uzyskania kompletnego systemu klimatyzacji w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwa jest lepsza optymalizacja pracy, niż przy pozostałych systemach, a tym samym większe korzyści energetyczne.

Systemy DCV lepiej są oceniane w programach certyfikacji budynków, takich jak BREEAM, WELL i LEED.

Zaawansowany i przyjazny system sterowania

Nadążanie za zmieniającymi się potrzebami dotyczącymi wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach oznacza konieczność monitorowania aktualnego stanu i odpowiednie reagowanie na zachodzące zmiany.

Najbardziej zaawansowanym systemem spełniającym te wymagania jest DCV. W tym przypadku zaawansowany oznacza inteligentny system, który jest wysoko rozwinięty technicznie, ale dla użytkownika prosty w obsłudze. Otwiera to dodatkowe możliwości maksymalizacji komfortu, minimalizacji kosztów i uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii.

Trzy podstawowe funkcje z DCV:

Powietrze jest dostarczane wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba

Regulacja ilości powietrza odbywa się w sposób płynny

Zarówno ilość powietrza jak i jego parametry są zawsze pod kontrolą

Sterowanie DCV odbywa się w oparciu o:

Temperaturęutrzymywanie wymaganej  temperatury w pomieszczeniu

Jakość powietrza – utrzymywanie wystarczającej ilości powietrza świeżego, aby zapewnić komfort i zdrowie w pomieszczeniu

Wilgotność – utrzymanie na odpowiednim poziomie wilgotności w pomieszczeniu,

Obłożenie – aktualne rzeczywiste  wymagania w celu oszczędzania energii

Ponieważ sterowanie wentylacją opiera się na obecności i zmiennych potrzebach, system działa na „prędkości ekonomicznej”, żeby osiągnąć optymalny efekt uwzględniając bezwładność systemu.

Dlaczego wentylacja zależna od potrzeb?

Przykład potencjalnych korzyści jakie można osiągnąć stosując system DCV obrazuje wykres poniżej, przedstawiający obłożenia pomieszczeń o różnym przeznaczeniu w szkołach. Frekwencja w różnych typach pomieszczeń jest ogólnie niska, co oznacza, że system, który dostosowuje wentylację i klimatyzację do potrzeb, może zaoszczędzić do 80% energii wentylatora i 40% energii ogrzewania i chłodzenia. Ponadto system zwykle wymaga mniejszych urządzeń wentylacyjnych i urządzeń chłodzących, co zmniejsza koszty inwestycji. To samo dotyczy wielu innych rodzajów pomieszczeń, np. biura, mieszkania i hotele.