You might want to visit our North American website:

Ogrzewanie

Swegon to profesjonalny partner
w zakresie zrównoważonych rozwiązań grzewczych

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.  

Produkcja i wykorzystanie energii odpowiadają za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w krajach UE

40% zużycia energii w Europie przypada na budynki

W sektorze komercyjnym zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło o 74% wraz ze wzrostem wykorzystania sprzętu komputerowego i systemów klimatyzacji

Unia Europejska powinna ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z budynków o 60% i zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18%

UE przyspieszy integrację odnawialnych źródeł energii i będzie promować szersze wykorzystanie ciepła z odpadów, integrując również systemy energetyczne w celu promowania dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia, które są odpowiedzialne za 80% energii zużywanej w budynkach mieszkalnych

UE wzmocni istniejący cel dotyczący ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzi wymóg stosowania minimalnych poziomów odnawialnych źródeł energii w budynkach

Pompy ciepła odgrywają kluczową rolę w nowych i modernizowanych budynkach, ponieważ umożliwiają połączenie wysokiej efektywności energetycznej, obniżonych kosztów energii i systemowych korzyści dla stabilności sieci.

Dlaczego pompy ciepła są pomocne

Energia pierwotna (PE) jest formą energii występującą w przyrodzie i może być nieodnawialna (paliwo kopalne) lub odnawialna (światło słoneczne, wiatr, woda, energia geotermalna). Energia pierwotna jest przekształcana w inne formy energii, w tym energię ogrzewania i chłodzenia, przy różnych zastosowaniach, w celu zapewnienia komfortu w budynkach.

Podczas gdy nowoczesne kotły kondensacyjne przekształcają 100 kW energii pierwotnej w 90-95 kW energii grzewczej, tracąc 5-10% energii, Swegon oferuje innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, które wytwarzają ponad 140 kW energii grzewczej ze 100 kW energii pierwotnej lub ponad 350kW energii grzewczej ze 100 kW energii elektrycznej, która może być produkowana ze źródeł odnawialnych.

Możemy również wykorzystać 100 kW energii elektrycznej do wyprodukowania ponad 700 kW połączonej energii chłodniczej i grzewczej!

Swegon przyczynia się do redukcji emisji CO2 w budynkach, poprawia jakość środowiska wewnętrznego, wspiera akredytacje budynków o wysokim standardzie, generując wyższy zwrot z inwestycji dla inwestorów, właścicieli i najemców.

Jak ocenić trwałość pomp ciepła

GWP

GPW (Global Warming Potencial) jest wskaźnikiem, który porównuje wpływ emisji gazu cieplarnianego na globalne ocieplenie w stosunku do wpływu emisji podobnej ilości CO2.

TEWI

TEWI (Total Equivalent Warming Impact): Oprócz bezpośredniego wpływu czynnika chłodniczego (który wygodnie jest oszacować na podstawie GWP), każdy system lub proces, który wymaga nakładu energii, pośrednio wpływa na środowisko. Wpływ ten jest spowodowany emisją CO2 w procesach produkcji energii. TEWI uwzględnia wpływ na globalne ocieplenie zarówno bezpośredniego wpływu czynnika chłodniczego (GWP + ładunek czynnika chłodniczego), jak i pośrednich emisji każdego systemu lub procesu, który wymaga nakładu energii, a który pośrednio wpływa na środowisko (sezonowa efektywność energetyczna pompy ciepła).

Odnawialne źródła energii

Powietrze

Powietrze zewnętrzne jako nieskończone źródło energii pomimo swojej temperatury. Energia grzewcza może być przekazana do wnętrza pomieszczeń poprzez nawiew powietrza lub przepływ wody grzewczej

Ziemia

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują energię geotermalną, pozyskując ciepło bezpośrednio z ziemi

Woda

Woda dostępna w przyrodzie (warstwy wodonośne, jeziora, studnie) lub pochodząca z procesów przemysłowych (ścieki) jest doskonałym magazynem energii, którą można wykorzystać jako źródło w pompach ciepła typu woda-woda.

Słońce i wiatr

Słońce i wiatr nie mogą być wykorzystywane jako „źródła ciepła”, ale i tak są zrównoważonymi źródłami do produkcji energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła bez spalania paliw kopalnych

Swegon – reprezentant branży grzewczej

  • Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA.
  • Znajdujemy się w niemieckiej bazie danych BAFA dotyczącej pomp ciepła, promującej przejście na energię odnawialną poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój gospodarczy.
  • Pompy ciepła Swegon spełniają kryteria włoskiego "Conto Termico, DM 16/02/16" dotyczącego dotacji na zwiększenie efektywności w remontowanych budynkach.
  • Pompy ciepła Swegon posiadają certyfikaty programu Eurovent Heat Pump oraz Eurovent LCP-HP.
WIĘCEJ O POMPACH CIEPŁA PRZECZYTASZ NA NASZYM BLOGU