You might want to visit our North American website:

Zarząd Swegon Sp. z o.o.

Grażyna Goławska

Prezes Zarządu

Wojciech Machowski

V-ce Prezes Zarządu

Ryszard Maziarczyk

V-ce Prezes Zarządu

Sławomir Krzyżaniak

Prokurent