You might want to visit our North American website:

Moduły chłodzące i klimakonwektory indukcyjne

Moduły chłodzące i klimakonwektory indukcyjne

Systemy wykorzystujące zjawisko indukcji w celu wymuszenia obiegu powietrza, eliminujące konieczność stosowania wentylatorów, co powoduje, że urządzenia są wyjątkowo ciche, bezawaryjne, długowieczne, z minimalną ilością czynności serwisowych. Moduły projektuje się do pracy na podwyższone parametry wody chłodniczej w celu uniknięcia powstawania skroplin, będących wynikiem kondensacji. Dzięki temu zostaje obniżony koszt instalacji o układ skroplinowy, przy równoczesnym zwiększeniu higieniczności systemu.

Wyświetlanie 12 z 23 produktów