You might want to visit our North American website:

RE:3 – RE:duce-, RE:use- ja RE:vitalise-konsepti

RE:3 on Swegon-konsepti, joka perustuu kiertokulun keskeisiin periaatteisiin ja koostuu RE:ducesta, RE:usesta ja RE:vitalisesta. Tämän ainutlaatuisen lähestymistavan uskotaan edistävän merkittävästi alaa ja helpottavan laajan yleisön tietoista ja pitkäaikaista päätöksentekoa rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. RE:3-tuote on vaihtoehto tavanomaisille tuotteille, järjestelmille ja palveluille. Se on vaihtoehto, joka on rajoitettu, käytetty uudelleen tai kunnostettu. Varmistamme huomattavasti alhaisemman sitoutuneen hiilidioksidin tason, ja annamme näille ratkaisuille RE:3-tunnuksemme.

Operatiivinen hiili ja sitoutunut hiili

Me Swegonilla jaamme vastuullisuustyömme sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin näkökohtiin, joista käytetään usein nimitystä People, Planet and Profit. Tässä jaksossa käsitellään hiilidioksidia (CO2) ja toimenpiteitä sen päästöjen minimoimiseksi, hiilidioksidi luokitellaan "planeetaksi".

Työmme painopisteenä on tähän mennessä ollut, kuten monilla muillakin yrityksillä ja julkishallinnon elimillä, löytää keinoja pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä – meidän tapauksessamme minimoimalla rakennusten ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetty energia. Tiedostamme myös tarpeen vähentää myös sitoutunutta hiiltä. Sitoutunut hiili sisältää rakennusmateriaalien valmistuksesta, kuljetuksesta, asennuksesta, huollosta ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt. Kaikkien tavarantoimittajien on tulevaisuudessa muutettava toimintaansa päästöjen vähentämiseksi, ja Swegonilla keräämme RE:3-konseptimme avulla uraauurtavia vaihtoehtoja tavanomaiselle työskentelytavalle.

 

Ihmisistä, planeetasta ja voitosta yrityssivustollamme

RE:3 ja kiertokulku

RE:3 perustuu nykyään kiertokulun periaatteisiin, joita voidaan kuvata materiaalien lineaarisen käytön vastakohdaksi. Ottamisen, valmistamisen ja hävittämisen sijaan se tarkoittaa materiaalien käyttöä kiertovirroissa, joissa perimmäisenä tavoitteena on jätteen poistaminen. Korjaaminen, päivittäminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö, kasvojenkohotus ja purettava rakenne ovat toimintoja, joita käytetään usein kiertotalouden yhteydessä. Keskitymme RE:3-aloitteissamme RE:duce-, RE:use- ja RE:vitalise-aloitteisiin, jotka on määritelty jäljempänä:

RE:duce – vähennämme sellaisten materiaalien käyttöä, jotka sisältävät huomattavia määriä sitoutunutta hiiltä, käyttämällä vaihtoehtoisia ainesosia tai käyttämällä uutta rakennetta, joka on mukautettu vähentämään sitoutunutta hiiltä.

RE:use – tuotteet otetaan takaisin, kunnostetaan tai päivitetään ja saatetaan uudelleen markkinoiden käyttöön.

RE:vitalise – tuotteet päivitetään paikan päällä, mikä mahdollistaa pidemmän käyttöiän ja nykyaikaisen toiminnallisuuden, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita perinteistä varaosamyyntiä tai yleistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Edellä esitetyn yhteydessä haluamme huomauttaa, että huolto- ja korjaustoiminta on myös kiertokulun kannalta ratkaisevan tärkeää, ja se jatkuu RE:3-konseptin mukaisten edistysaskeleiden rinnalla.

Käsitteen puitteet

Koska sitoutunutta hiiltä ei ole perinteisesti asetettu etusijalle rakennusalalla, RE:3-konsepti saattaa tarvita lisäselvityksiä sen tarkoituksesta ja rajoituksista:

  • RE:3 rajoittuu sitoutuneeseen hiileen
  • Se keskittyy tuotteisiin ja asennusvaiheeseen, mutta ei käyttövaiheeseen, johon liittyy esimerkiksi energiatehokkuus.

Tai yksinkertaisesti – aina kun Swegon-tuote on merkitty RE:3-symbolilla, se vähentää rakennuksen sisältyvän hiilidioksidin määrää. RE:3-tunnus ei kuitenkaan ole sertifiointi, vaan merkintä, joka opastaa asiakkaitamme tarjottujen tuotteiden välillä.

Lisäksi RE:3:n määrittelyssä on tärkeää mainita käsitteen ketteryys. Kun vaihtoehdoista tulee standardi, niillä ei enää ole RE:3-tunnusta, vaan ne ovat Swegonin tavallisia vaihtoehtoja. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, olemme edelleen sitoutuneet kiertotalouteen ja jatkamme kiertokäytäntöjen kehittämistä ja edistämistä RE:3-konseptin mukaisten edistysaskeleiden rinnalla.

 

Esimerkkejä siitä, miten RE:ducella on merkitystä

TERÄS

Tässä RE:3-konseptin osassa keskitytään vähentämään sellaisten materiaalien käyttöä, jotka sisältävät huomattavia määriä sitoutunutta hiiltä.

Ensimmäinen esimerkki RE:duce-ohjelman puitteissa on hiilijalanjälkeä pienentävän teräksen käyttöönotto. Se on parhaillaan käytössä GOLD-ilmankäsittelykoneissamme, ja se on integroitu CLA-äänenvaimentimien tuotantoon.

Käytämme terästä, jonka kierrätysaste on vähintään 75 prosenttia, ja lisäksi se on käsitelty ainoastaan uusiutuvalla energialla toimivissa valokaariuuneissa. Lopputuloksena on teräs, jonka hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin perinteisen teräksen, mikä vähentää merkittävästi sitoutuneen hiilen määrää. Swegon GOLD -ilmankäsittelykoneissa vähennys on jopa 20 % riippuen vaihdetun teräksen määrästä, ja CLA-äänenvaimentimissamme 34 %.

 

Lue asiantuntijamme blogi nykyään käytetystä teräksestä

Lue lisää Swegon CLA:sta
Kylmäaineet

Toinen esimerkki RE:duce-alueelta ovat merkittävät parannukset, joita on tehty vaihtamalla lämpöpumpuissa ja monitoimilaitteissa käytettäviä perinteisiä, synteettisiä kylmäaineita luonnolliseen vaihtoehtoon eli propaaniin. Useat yleisesti käytetyt kylmäaineet ovat erittäin haitallisia ilmaston lämmitysvaikutustensa (GWP) takia. Ne voivat olla erinomaisia ​​kylmäaineina, mutta jos niitä vapautuu ilmaan, ne muodostavat lukuisia kasvihuonekaasuja, joista osa on ympäristölle moninkertaisesti hiilidioksidia haitallisempia. 

Propaanin GWP luonnollisena kylmäaineena on 0. Propaanin käyttöönotto vähentää merkittävästi lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden hiilijalanjälkeä. Työmme perustuu siihen, että sitoudumme ympäristövastuullisiin käytäntöihin. Lue lisää asiantuntijoidemme blogikirjoituksista alla:

 

Propaani on jäähdyttämisen tulevaisuuden ratkaisu

Cracking the myths about propane

RE:use – mikä on tavoitteemme?

Kun rakennusta kunnostetaan tai remontoidaan, ei ole harvinaista, että täysin toimivat laitteet romutetaan ja korvataan upouusilla vain siksi, että sisäilmastovaatimukset ovat muuttuneet. Jotkin rakennusmateriaalit, kuten tiilet, ikkunat tai kylpyhuonekalusteet, voidaan suhteellisen helposti asentaa uudelleen toiseen rakennukseen. Mutta entä monimutkaisemmat tuotteet, kuten ilmanvaihtokoneet?

Swegon on käynnistänyt ja liittynyt joihinkin pilottihankkeisiin, joiden tavoitteena on luoda vankat edellytykset lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiyksiköiden ja -järjestelmien uudelleenkäytölle tulevaisuudessa. Haluamme löytää laajamittaisen tavan ottaa olemassa olevat laitteet takaisin ja tarjota ne uudelleen markkinoille puhdistamisen, komponenttien päivittämisen ja viimeisten laatutarkastusten jälkeen. Toiminnallisesti tuote vastaa täysin uutta, ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. Lähestymistavalla on selviä etuja verrattuna käytettyjen tuotteiden käyttöön.

 

Pysy kuulolla ja seuraa RE:use-aloitettamme kohti kiertotaloutta.

Uudelleenkäytön laiminlyönti on valtavaa tuhlausta, mutta tämä muutos vaatii sekä meiltä itseltämme että asiakkailtamme erilaista ajattelua – ja olemme jo hyvässä vauhdissa
Andreas Örje Wellstam, Swegon Groupin toimitusjohtaja

RE:vitalise – pidentää tuotteen elinkaarta

Kuten otsikosta käy ilmi, RE:vitalise tarkoittaa sitä, että tuotteiden käyttöikää pidennetään. Tämä tapahtuu tekemällä komponenttipäivityksiä ja lisäämällä tuotteisiin nykyaikaisia toimintoja. Ero RE:vitalisen ja perinteisen varaosien vaihdon tai rutiinihuollon välillä on se, että elvytetyt tuotteet saavat 10–20 vuotta lisää käyttöaikaa.

RE:3:n puitteissa RE:vitalise erottuu tehokkaimpana tapana vähentää sitoutunutta hiiltä, koska kaikki tuotteet pysyvät paikoillaan, kuljetukset ovat huomattavasti vähempiä ja pienempiä ja vain välttämättömät komponentit, ei kokonaisia yksiköitä, tuotetaan.

 

RE:vitalise käytännössä

Päivitys ja digitaalinen kunnostus

Vaikka esimerkiksi Swegon GOLD -ilmankäsittelykoneemme ovat tunnettuja pitkästä käyttöiästään, jotkin komponentit kuluvat luonnollisesti loppuun. Mekaaninen rakenne voi kestää vuosikymmeniä, mutta tietotekniikan kehittyminen tarkoittaa, että ohjelmistot ja digitaaliset käyttöliittymät voivat vanhentua nopeammin. Keskeisten komponenttien helpon vaihdon ja ohjelmistopäivitysten avulla koneen käyttöikä pitenee ja se on itse asiassa älykkäämpi kuin alussa.

Samassa yhteydessä voidaan päivittää Swegon WISE -järjestelmämme säätimet tarveohjattua ilmanvaihtoa varten, jolloin ne ovat yhteensopivia uusimman WISE-sukupolven alustan kanssa. Tässä päivityksessä suurin osa nykyisestä laitteistosta säilyy ennallaan, mutta järjestelmää nykyaikaistetaan huomattavasti.

 

Tutustu Swegon GOLD -päivitykseemme

Lisätietoa WISE-järjestelmien digitaalisesta kunnostuksesta

Lue lisää

Alla on liittyviä aiheita, joista voit oppia lisää