You might want to visit our North American website:

Platevarmevekslere

Hvordan fungerer en platevarmeveksler?
En motstrømsvarmeveksler består av tynne aluminiumslameller som danner luftkanaler der fraluften strømmer i motsatt retning av tilluften for å oppnå best mulig temperaturvirkningsgrad. Den varme fraluften varmer lamellene og overfører varmen til den kaldere tilluften. Tilluften og fraluften strømmer gjennom helt adskilte kanaler, slik at lukt eller partikler i fraluften normalt sett ikke overføres til tilluften. De brukes derfor vanligvis i boliger eller i lokaler der det er fare for luktspredning.

Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft kan være like høy som den roterende varmeveksleren, men ulempen er at de må avrimes.

Hvordan fungerer det?

Motstrømsvarmeveksleren er som standard utstyrt med midtmonterte bypasspjeld og to varmevekslerspjeld for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens virkningsgrad ved varmegjenvinning.

Motstrømsvarmeveksleren fås i to utførelser:

  • MPE (maksimal trykkvirkningsgrad) med fokus på lavt trykkfall
  • MTE (maksimal temperaturvirkningsgrad) der høy temperaturvirkningsgrad prioriteres

Selv ved høy temperaturvirkningsgrad blir den årlige energivirkningsgraden noe lavere enn med en roterende varmeveksler, fordi en motstrømsvarmeveksler må avrimes.

Det tas hensyn til trykkfallet over varmeveksleren, fraluftstemperaturen, innholdet av fuktighet i fraluften og uteluftstemperaturen. Automatikken regulerer bypasspjeldene og varmeveksleren individuelt for seksjonsvis avriming før frostdannelse. Dette muliggjør høy årsvirkningsgrad, lavere effekt til ettervarme og en trykkfallsoptimert drift om våren og høsten.

Platevarmevekslere egner seg der det er risiko for luktspredning, for eksempel i restauranter og boligbygg.
Nicklas Svensson, produktsjef, Swegon

Du må tillate informasjonskapsler for markedsføring hvis du vil se denne typen innhold fra Swegon

Frostbeskyttelse

Kaldt vær og fuktig fraluft medfører en fare for frostdannelse i varmeveksleren. For å hindre dette er Swegons GOLD PX utstyrt med vår patenterte avrimingsfunksjon RECOfrost. RECOfrost justerer trykkfallet over varmeveksleren i perioder der det ikke er behov for full gjenvinning, for eksempel om våren og høsten. Resultatet er en utmerket temperaturvirkningsgrad og energibalanse i alle klimaer.