You might want to visit our North American website:

Hyvä tietää lämmönsiirtimistä

Kyse on talteenotosta

Ilmankäsittelykoneissa voi olla lämmönsiirrin. Lämmönsiirtimellä otetaan talteen ilma- tai vesivirrassa oleva lämpö tai kylmyys, jotta se ei mene hukkaan. Lämmönsiirtimellä voidaan siirtää lämpöä tai kylmää muihin järjestelmiin.

Yleisimmät lämmönsiirrintyypit ovat:

  • Pyörivät lämmönsiirtimet
  • Vastavirtalämmönsiirrin
  • Ristivirtalämmönsiirrin
  • Patterilämmönsiirrin

Hyvä hyötysuhde pyörivällä lämmönsiirtimellä

Pyörivä lämmönsiirrin koostuu pyörivästä pyörästä, jossa on suuri joukko pieniä alumiinikanavia. Lämmin poistoilma lämmittää kanavat, jotka sitten siirtävät lämpöenergian tuloilmaan.

Lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla tulo- ja poistoilmavirroilla on yli 85 %. Pyörivissä lämmönsiirtimissä ei normaalisti esiinny jäätymistä. Tämän ansiosta lämpötilahyötysuhde pysyy korkeana ulkolämpötilasta riippumatta.

Pyörivä lämmönsiirrin ottaa talteen myös kylmää, ja hygroskopia- tai sorptiokäsittelyllä on mahdollista myös kuivattaa ilmaa, mikä pienentää jäähdytyskustannuksia.

Koska samat pinnat tulevat kosketuksiin sekä tulo- että poistoilman kanssa, pyörivää lämmönsiirrintä ei tule käyttää, kun samaa ilmankäsittelykonetta käytetään eri toimintojen, esim. toimiston ja ravintolan, ilmanvaihtoon.

Levylämmönsiirrin estää kontaminaation

Ristivirtalämmönsiirrin koostuu ohuista alumiinilamelleista – levyistä – jotka muodostavat risteäviä ilmakanavia. Lämpimämpi poistoilma lämmittää lamellit ja siirtää lämmön kylmempään tuloilmaan.

Vastavirtalämmönsiirtimen rakenne on vastakkainen ristivirtalämmönsiirtimeen verrattuna. Siinäkin on yhdensuuntaisia osioita, ja niiden kontaktipinta on suurempi kuin ristivirtalämmönsiirtimessä.

Lämpötilahyötysuhde yhtä lämpimillä tulo- ja poistoilmoilla on n. 65 % ristivirtalämmönsiirtimessä ja jopa 80 % vastavirtalämmönsiirtimessä. Tulo- ja poistoilmalla on erilliset ilmakanavat ja mahdolliset hajut tai hiukkaset eivät voi siirtyä tuloilmaan.

Patterilämmönsiirrin on hyvä valinta silloin, kun suuria ilmavirtoja on erotettava

Patterilämmönsiirrintä käytetään useimmiten silloin, kun halutaan erilliset ilmareitit suurilla ilmavirroilla. Siinä on yksi nestepatteri tuloilmassa ja toinen poistoilmassa. Poistoilma lämmittää poistoilmapatterin nesteen, joka pumpataan tuloilmapatteriin, joka lämmittää tuloilman. Lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla on yli 68 %.