You might want to visit our North American website:

Lämmön talteenotto ilmanvaihdossa

Ilmankäsittelykoneet on yleensä varustettu lämmön talteenotolla. Sen tarkoituksena on hyödyntää poistoilman sisältämää lämpöä tai viileyttä. Lämmön talteenoton tehokkuus voidaan ilmoittaa lämpötilahyötysuhteella eli sillä, kuinka paljon poistoilman lämpöä (tai kylmää) siirtyy tuloilmaan lämmöntalteenottolaitteen avulla. Haasteena on saavuttaa mahdollisimman korkea hyötysuhde mahdollisimman pienellä painehäviöllä.

Pyörivät lämmönsiirtimet

Pyörivä lämmönsiirrin koostuu pyörivästä roottorista, jossa on monia pieniä alumiinikanavia. Lämmin poistoilma lämmittää kanavat, joista lämpö siirtyy kylmään tuloilmaan. Lämpötilahyötysuhde on korkea.

Normaalisti pyörivän lämmönsiirtimen sisälle ei koskaan muodostu huurretta. Näin voidaan saavuttaa korkea vuotuinen energiatehokkuus.

Pyörivä lämmönsiirrin ottaa tehokkaasti talteen myös jäähdytysenergiaa, kun taas kosteutta otetaan talteen sorptiokäsitellyn roottorin avulla. Käytetään tavallisesti yleisissä tiloissa, kuten toimistoissa ja kouluissa.

Lue lisää

Levylämmönsiirtimet

Vastavirtalevylämmönsiirrin koostuu ohuista alumiinilevyistä, jotka muodostavat ilmakanavia. Niissä poisto- ja tuloilma kulkevat vastakkaisiin suuntiin parhaan lämpötilahyötysuhteen saavuttamiseksi.

Lämmin poistoilma lämmittää levyt ja lämpö siirtyy kylmään tuloilmaan. Tulo- ja poistoilma virtaavat täysin erillisissä kanavissa, minkä ansiosta poistoilmassa esiintyviä hajuja tai hiukkasia ei normaalisti siirry tuloilmaan.

Lämpötilahyötysuhde voi olla yhtä korkea kuin pyörivällä lämmönsiirtimellä, mutta sen haittapuolena on, että sulatuksesta on huolehdittava.

Yleensä niitä käytetään asunnoissa tai sellaisissa tiloissa, joissa on hajun siirtymisen vaara.

Lue lisää

Nestekiertoinen lämmöntalteenotto

Nestekiertoisessa lämmön talteenotossa on patterit tulo- ja poistoilmavirroissa. Pattereiden välillä kiertää neste, joka lämpenee poistoilmavirrassa ja jäähtyy tuloilmavirrassa ja siirtää näin lämpöä ilmavirtojen välillä.

Talteenoton lämpötilahyötysuhde on jonkin verran heikompi kuin vastavirta- tai pyörivässä lämmöntalteenotossa.

Se sopii parhaiten tilanteisiin, joissa tarvitaan täysin erillisiä ilmavirtoja, kuten sairaalaympäristöön. Se soveltuu myös teollisuuden prosessi-ilmaa käyttäviin ratkaisuihin.

Lue lisää