You might want to visit our North American website:

Nøgledata om varmevekslere

Rotorvekslere

En rotorveksler består af et roterende hjul med et stort antal små kanaler, der er fremstillet af aluminium. Den varme fraluft opvarmer kanalerne, som overfører varme til den koldere tilluft. Temperaturvirkningsgraden for balanceret tilluft og fraluft er høj. Normalt dannes der aldrig tilisning inde i en rotorveksler. Det betyder, at der kan opnås en høj årlig energivirkningsgrad.

Rotorveksleren genvinder også køleenergien effektiv, mens fugten genvindes med en sorptionsbehandlet rotor. Anvendes normalt i kommercielle bygninger, såsom kontorer, skoler og lignende.

Læs mere

Krydsvekslere

En modstrøm krydsveksler består af tynde aluminiumslameller, som danner luftkanaler, hvor fraluften strømmer i retning mod tilluften for at opnå den bedste temperaturvirkningsgrad. Den varmere fraluft opvarmer lamellerne, som overfører varme til den koldere tilluft. Tilluften og fraluften strømmer gennem helt adskilte kanaler, hvilket betyder at eventuelle lugte eller partikler i fraluften normalt ikke overføres til tilluften.

Temperaturvirkningsgraden for balanceret tilluft og fraluft kan være lige så høj som rotorveksleren, men med den ulempe, at der skal gennemføres afisning.

Benyttes som regel i boliger eller til lokaler, hvor der er risiko for spredning af lugt.

Læs mere

Genvindingsflader

En genvindingsflade har en væskeflade i tilluften og en i fraluften. Der pumpes en varmebærer rundt i en kreds mellem væskefladerne, luften opvarmer væsken i fraluftfladen og væsken varmer luften i tilluftfladen.

Temperaturvirkningsgraden for balanceret tilluft og fraluft er noget lavere i genvindingsflader i forhold til rotorvekslere eller modstrøms varmevekslere.

Den ideelle anvendelse er, når man ønsker helt adskilte luftstrømme, hvilket er normalt i hospitalsmiljøer, men også når man vil cirkulere procesluft i industrimiljøer.

Læs mere