You might want to visit our North American website:

Batterivarmevekslere

Hvilket driftsprinsipp gjelder for en batterivarmeveksler?
En batterivarmeveksler har separate væskebatterier på tilluftssiden og fraluftssiden. En varmebærer pumpes rundt i en krets mellom batteriene. Luften varmer opp væsken i fraluftsbatteriet, og væsken varmer i sin tur opp luften i tilluftsbatteriet. 

Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft er noe lavere sammenlignet med roterende varmevekslere eller motstrømsvarmevekslere. Den ideelle bruken av batterivarmeveksleren er når det er behov for helt adskilte luftstrømmer. De brukes derfor vanligvis i sykehusmiljøer, men også til resirkulering av prosessluft i industrien.

Hvordan fungerer det?

Batterivarmeveksleren er som standard utstyrt med en komplett shuntgruppe bestående av sirkulasjonspumpe, 3-veisventil og sikkerhetsutstyr.

Shuntgruppens ventil regulerer varmegjenvinningsgraden kontinuerlig, væskestrømmen måles og den behovsstyrte sirkulasjonspumpen sikrer riktig gjennomstrømningsmengde for å oppnå best mulig temperaturvirkningsgrad. Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft er imidlertid noe lavere sammenlignet med roterende varmevekslere eller motstrømsvarmevekslere.

Tilluften og fraluften har helt adskilte batterier, noe som innebærer at lukt eller partikler i fraluften ikke overføres til tilluften.

Batterivarmeveksleren har en svært effektiv frostbeskyttelse som måler væsketemperatur og fuktighet i fraluftsbatteriet. Basert på fuktighetsinnholdet beregnes den laveste tillatte væsketemperaturen uten fare for frost, og 3-veisveintilen sikrer at denne temperaturen ikke overskrides.

Batterivarmevekslere er godt egnet der det stilles strenge krav til luktspredning og hygiene.
Nils Spetz, produktsjef, Swegon