You might want to visit our North American website:

Sentralisert til- og fraluftsystem

med varmegjenvinning via varmeveksler, behovsstyrte luftmengder

På skoler, kjøpesentre og kontorer er det vanlig med behovsstyrt ventilasjon. Med nye levemønstre og vaner stilles det helt andre krav enn tidligere til ventilasjonen også i boligmiljøet. FTX-system med behovsstyring lever opp til strenge krav til både komfort og energieffektivitet. Etter installasjonen kjører anlegget automatisk, og hver leilighet reguleres uavhengig av naboleilighetene gjennom en smart teknikkboks. Hver leilighets teknikkboks er koblet til en sentral kommunikasjonsenhet, der overvåkning og innstillinger håndteres. Det er også muligheter for å koble alle enheter til et overordnet overvåkningssystem.

Individuelt tilpasset

Systemet innebærer topp komfort for beboerne og et sunt inneklima for bygningen på sikt. Driften er dessuten svært energieffektiv, siden ventilasjonen er individuelt tilpasset for hver leilighet. Systemet oppfyller samtlige høye krav til luftmengde, trekk, lydnivå og energieffektivitet.

En mekanisk brannløsning kan installeres i hver leilighet. Det sparer installasjonsplass til kanaler i trappehusene, siden det da ikke trengs noen brannisolering. Fremtidig service og vedlikehold kan utføres uten at man trenger å gå inn i leiligheten.

Fordeler

 • Balansert ventilasjon
 • Redusert risiko for problemer med trekk og lyd
 • Flere varmevekslingsalternativer
 • Høy komfort med sikret inneklima
 • Ventilerer ut fra faktisk behov
 • Integrert brannløsning
 • Smart helhetsløsning med kompakte mål
 • Plug and Play
 • Undertrykkskompensering for kjøkkenhetter
 • Høy og effektiv varmegjenvinning

Ulemper

 • Dyrere installasjon enn vanlig FTX-system

Leilighetsbygget Kajalen stilte høye krav til energieffektivitet

Produkter

Les mer om andre systemtyper

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.