You might want to visit our North American website:

Stor energibesparing på Katedralskolan

I samband med att Swegon år 2020-2021 levererade ett inomhusklimatsystem för Katedralskolan i Linköping har en energibesparing om hela 70% uppmätts. Den anrika skolan från 1915 har fått en smart och energieffektiv ventilationslösning.

Den totala energibesparingen som har uppmätts på Katedralskolan uppgår till hela 70%.
Dick Wall, Ventilationsprojekt i Linköping AB

Snabbfakta sedan installation

20% lägre ventilationsflöde tack vare behovsstyrning

46% besparing av fläktenergi

78% energibesparing för uppvärmning

70% i total energibesparing, vilket motsvarar 445 MWh per år

Energieffektivitet från värmeåtervinning

Swegons GOLD RX-aggregat som under 2020-2021 installerades på Katedralskolan förväntades medföra signifikanta energibesparingar, dels på grund av de roterande värmeväxlarna men också på grund av dagens avsevärt förbättrade effektivitet av fläktar. 

Under hösten 2022 genomfördes en mätning som visade på en imponerande energibesparing om 445 MWh per år sedan installationen genomfördes. Denna besparing kommer främst från värmeåtervinning och minskat behov av fläktenergi, men även från ett minskat luftflöde under de perioderna som klassrummen står tomma. Det senare åstadkoms med hjälp av Swegons WISE-system, läs mer i stycket om behovsstyrt system. 

Läs vår blogg om lufbehandlingsaggregat och energieffektivitet

Till vår guide om roterande värmeväxlare
Den moderna fläktens betydelse

I luftbehandlingsaggregatet finns en inbyggd fläkt som ansvarar för att tillföra frisk luft från aggregatet till rummet. Dagens moderna fläktar är mer effektiva än tidigare på grund av förbättrade fläktmotorer men också tack vare på sättet de drivs.

Om vi tittar i backspegeln så har fläkten historiskt sett drivits genom förflyttningar mellan olika fläktnivåer, upp och ner. Idag fungerar de "sömlöst" och ökar eller minskar sin aktivitet gradvis, vilket väsentligt påverkar energikonsumtionen. 

Behovsstyrt system

Tack vare Swegons behovsstyrda inomhusklimatsystem WISE ventilerar Katedralskolan idag 20% mindre jämfört med tidigare, vilket tillsammans med de effektiva fläktarna ger en fläktenergibesparing om 46%.

WISE anpassar inomhusklimatet i klassrummen till exakt den nivå som behövs. En stor energibesparing görs eftersom systemet enbart ventilerar när klassrummen används. 

Systemet reglerar inte bara luftflödet för att anpassa till behoven i de olika klassrummen, det optimerar också trycket i hela systemet vilket ökar energibesparingen ännu mer. 

En 70%-ig besparing är anmärkningsvärd, men inte oslagbar

Ovan beskrivs de stora energibesparingarna för de olika delarna av lösningen.
Totalt sett uppgår den årliga uppmätta besparingen för Katedralskolan till det anmärkningsvärda, men icke oslagbara, 70%. Det som ännu inte nämnts är den energibesparing som fastighetsägaren gör i och med att de kan övervaka den moderna inomhusklimatlösningen remote. 

Sist men inte minst, den stora förbättringen av prestandan på inomhusklimatet på Katedralskolan har också bidragit till elevernas möjligheter till ökad prestation. 

Läs mer om inomhusklimat och prestation

Swegons projekt med Katedralskolan

Om du vill läsa mer om Swegons projekt med installation av gott inomhusklimat till Katedralskolan, klicka nedan.

Läs mer om Swegons projekt med Katedralskolan

Energiförbrukning i en skolbyggnad?

Skolor är bland de byggnader med störst förändring av beläggning och aktivitet. Användadet av ett klassrum varierar både över dagen och över året beroende på ämne och utbildningnivå. Detta betyder att klassrum kan stå tomma en hel del, för att i nästa sekund bli fullsatta. Att ventilera klassrummen när de står tomma slösar onödig energi.

De snabba förändringarna hanteras av ett inomhusklimatsystem med moderna teknologier vilket medför avsevärda förbättringar för energiförbrukningen. Stora besparingar kan göras från värmeåtervinning, fläkt- eller vattenoptimering och från att installera ett behovsstyrt inomhusklimat. 

Inomhusklimatet är viktigt för elevernas inlärningsförmåga och välmående. Läs vår experts blogg - Skulle vi låta våra barn hoppa över frukosten före skolan?