You might want to visit our North American website:

Stor energibesparelse på Katedralskolan

I forbindelse med at Swegon leverede et indeklimasystem til Katedralskolan i Linköping i 2020-2021, er der målt en energibesparelse på hele 70%. Den historiske skole fra 1915 har fået en smart og energieffektiv ventilationsløsning.

De samlede energibesparelser, der er målt på Katedralskolan, beløber sig til hele 70%.
Dick Wall, Ventilationsprojekt i Linköping AB

Hurtige fakta efter installationen

20 % lavere luftmængde takket være behovsstyring

46% besparelse af ventilatorenergi

78% energibesparelser til opvarmning

70% i samlede energibesparelser, hvilket svarer til 445 MWh om året

Energieffektivitet fra varmegenvinding

Swegons GOLD RX-aggregater, der blev installeret på Katedralskolan i løbet af 2020-2021, forventes at medføre betydelige energibesparelser, dels på grund af de roterende varmevekslere, men også på grund af nutidens betydeligt forbedrede effektivitet af ventilatorer.

I efteråret 2022 blev der foretaget en måling, der viste en imponerende energibesparelse på 445 MWh om året, siden installationen blev udført. Denne besparelse kommer hovedsageligt fra varmegenvinding og reduceret behov for ventilatorenergi, men også fra en reduceret luftstrøm i de perioder, hvor klasseværelserne er tomme. Sidstnævnte opnås ved hjælp af Swegons WISE-system, læs mere i afsnittet om behovsstyret system.

Læs vores blog om ventilationsaggregater og energieffektivitet

TIL VORES GUIDE OM ROTERENDE VARMEVEKSLERE
Betydningen af den moderne ventilator

I aggregatet er der en indbygget ventilator, der er ansvarlig for at tilføre frisk luft fra aggregatet til rummet. Nutidens moderne ventilatorer er mere effektive end før på grund af forbedrede ventilatormotorer, men også takket være den måde, de betjenes på.

Hvis vi kigger i bakspejlet, har ventilatoren historisk været drevet af bevægelser mellem forskellige ventilatorniveauer, op og ned. I dag arbejder de "problemfrit" og gradvist øges eller mindskes deres aktivitet, hvilket væsentligt påvirker energiforbruget.

Behovsstyret system

Takket være Swegons behovsstyret indeklimasystem WISE ventilerer Katedralskolan i øjeblikket 20% mindre sammenlignet med tidligere, hvilket sammen med de effektive ventilatorer giver en ventilatorenergibesparelse på 46%.

WISE tilpasser indeklimaet i klasseværelserne til præcis det niveau, der er behov for. Der opnås en stor energibesparelse, fordi systemet kun ventilerer, når klasselokalerne er i brug.

Systemet regulerer ikke kun luftstrømmen for at tilpasse sig behovene i de forskellige klasseværelser, det optimerer også trykket i hele systemet, hvilket øger energibesparelserne endnu mere.

En besparelse på 70% er bemærkelsesværdig, men ikke uovertruffen

Ovenfor beskrives de største energibesparelser for de forskellige dele af løsningen. Samlet set udgør den årlige målte besparelse for katedralskolen de bemærkelsesværdige, men ikke uovervindelige, 70%. Hvad der endnu ikke er nævnt, er de energibesparelser, som ejendomsejeren foretager, da de kan fjernovervåge den moderne indeklimaløsning.

Sidst men ikke mindst har den store forbedring af indeklimaet på Katedralskolan også bidraget til elevernes muligheder for øget præstation.

LÆS MERE OM INDEKLIMA OG PERFORMANCE

Swegons projekt med Katedralskolan

Hvis du vil læse mere om Swegons projekt med installation af et godt indeklima til Katedralskolan, klik nedenfor.

LÆS MERE OM SWEGONS PROJEKT MED KATEDRALSKOLAN

Energiforbrug i en skolebygning?

Skoler er blandt de bygninger med den største ændring i belægning og aktivitet. Brugen af et klasseværelse varierer både i løbet af dagen og i løbet af året afhængigt af emne og uddannelsesniveau. Det betyder, at klasseværelserne kan være tomme meget, kun for at blive overfyldte i det næste sekund. Ventilation af klasseværelser, når de er tomme, spilder unødvendig energi.

De hurtige ændringer håndteres af et indeklimasystem med moderne teknologier, hvilket fører til betydelige forbedringer i energiforbruget. Der kan opnås store besparelser ved varmegenvinding, ventilator- eller vandoptimering og ved installation af et behovsstyret indeklimasystem.

Indeklimaet har betydning for elevernes indlæringsevne og trivsel. Læs vores eksperts blog - Ville vi lade vores børn springe morgenmaden over før skole?