You might want to visit our North American website:

Plattvärmeväxlare

En motströmsvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar luftkanaler där frånluften strömmar i riktning mot tilluften för att uppnå bästa temperaturverkningsgrad. Den varmare frånluften värmer lamellerna och överför värme till den kallare tilluften. Tilluften och frånluften strömmar genom helt åtskilda kanaler, vilket innebär att eventuella lukter eller partiklar i frånluften normalt inte överförs till tilluften.

Temperaturverkningsgraden för balanserad tilluft och frånluft kan vara lika hög som den roterande värmeväxlaren men med den nackdelen att man måste utföra avfrostning.

Används i regel i bostadshus eller för lokaler där det finns risk för luktspridning.

Hur fungerar det?

Motströmsvärmeväxlaren är som standard försedd med mittmonterade förbigångsspjäll och två värmeväxlarspjäll för steglös och automatisk reglering av värmeväxlarens verkningsgrad i värmeåtervinning.

Motströmsvärmeväxlaren finns i två utföranden:

  • MPE (maximal tryckverkningsgrad) med fokus på lågt tryckfall
  • MTE (maximal temperaturverkningsgrad) där hög temperaturverkningsgrad prioriteras

Även vid hög temperaturverkningsgrad blir den årliga energiverkningsgraden något lägre än med en roterande värmeväxlare eftersom en motströmsvärmeväxlare behöver avfrostas.

Hänsyn tas till tryckfallet över värmeväxlaren, frånluftstemperaturen, fukthalten i frånluften och uteluftstemperaturen. Styrsystemet reglerar spjällen för förbigång och värmeväxlaren individuellt för sektionsvis avfrostning utan frostbildning. Detta möjliggör hög årsverkningsgrad, mindre luftvärmare och tryckfallsoptimerad drift under våren och hösten.

Plattvärmeväxlare lämpar sig där det finns en risk för luktspridning som exempelvis i restauranger och bostadshus.
Nicklas Svensson, produktchef, Swegon

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Påfrysningsskydd

Kall väderlek och fuktig frånluft medför en risk för att det bildas frost i värmeväxlaren. För att förhindra det har Swegons GOLD PX försetts med vår patenterade avfrostningsfunktion RECOfrost. RECOfrost justerar tryckfallet över värmeväxlaren i perioder då full återvinning inte behövs, exempelvis på våren och hösten. Resultatet är en utmärkt temperaturverkningsgrad och energibalans i alla klimat.