You might want to visit our North American website:

Krydsvekslere

Hvordan fungerer en krydsveksler?
Tynde aluminiumslameller danner luftkanaler, hvor fraluften strømmer i retning mod tilluften – det er princippet for en modstrøms varmeveksler. Den varmere fraluft opvarmer lamellerne, og overfører varme til tilluften, som har en lavere temperatur. Tilluften og fraluftens luftstrømme er helt adskilte, hvilket betyder at overførsel af eventuelle lugte eller partikler fra fraluften til tilluften stort set elimineres. Af denne årsag benyttes krydsvekslere normalt i boliger eller faciliteter, hvor der er risiko for lugtoverførsel.

Temperaturvirkningsgraden for balanceret tilluft og fraluft kan være lige så høj som rotorveksleren, men afrimning er en ulempe, der skal håndteres.

Hvordan fungerer det?

Modstrøms varmeveksleren er som standard udstyret med centermonterede bypass-spjæld og to varmevekslerspjæld til variabel og automatisk regulering af varmevekslerens virkningsgrad i varmegenvinding.

Modstrøms varmeveksleren er tilgængelig i to udførelser:

  • MPE (Maximum Pressure Efficiency), maksimal trykvirkningsgrad med fokus på lavt trykfald
  • MTE (Maximum Temperature Efficiency), hvor høj temperaturvirkningsgrad prioriteres

Selv ved højere temperaturvirkningsgrad vil den årlige energivirkningsgrad blive noget lavere med en rotorveksler, eftersom det er nødvendigt at afrime en modstrøms varmeveksler.

Der skal tages hensyn til trykfaldet over varmeveksleren, fralufttemperaturen, fugtindholdet i fraluften og udelufttemperaturen. Styresystemet regulerer individuelt spjældene for bypass og varmeveksleren for sektionsvis afrimning uden frostdannelse. Dette giver mulighed for en høj årsvirkningsgrad, mindre luftvarmere og trykfaldsoptimeret drift om foråret og efteråret.

Krydsvekslere er egnet til anvendelser, hvor der er risiko for overførsel af lugt, såsom restauranter og boligejendomme.
Nicklas Svensson, Produktchef, Swegon

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Frostsikring

Koldt vejr og fugtig fraluft medfører en risiko for at der dannes frost i varmeveksleren. For at forhindre dette er Swegons GOLD PX udstyret med vores patenterede afisningsfunktion RECOfrost. RECOfrost justerer trykfaldet over varmeveksleren i perioder, hvor der ikke er behov for fuld fugtgenvinding, for eksempel om foråret og efteråret. Resultatet er en fremragende temperaturvirkningsgrad og energibalance i alle klimaer.