You might want to visit our North American website:

Levylämmönsiirtimet

Vastavirtalevylämmönsiirrin koostuu ohuista alumiinilevyistä, jotka muodostavat ilmakanavia. Niissä poisto- ja tuloilma kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Lämpö siirtyy alumiinilevyjen läpi lämpimästä poistoilmasta kylmempään tuloilmaan.

Tulo- ja poistoilmavirrat ovat täysin erillään, joten hajujen tai hiukkasten siirtyminen poistoilmasta tuloilmaan on lähes mahdotonta. Tämän takia levylämmönsiirtimiä käytetään yleensä asuintaloissa tai tiloissa, joissa hajut voivat herkästi siirtyä tilasta toiseen.

Lämpötilahyötysuhde voi olla yhtä korkea kuin pyörivällä lämmönsiirtimellä, mutta sen haittapuolena on, että sulatuksesta on huolehdittava.

Miten se toimii?

Vastavirtauslämmönsiirrin on vakiovarusteena varustettu keskelle asennetuilla ohituspeltipelleillä ja kahdella lämmönsiirrinpellillä, joilla lämmönsiirtimen hyötysuhdetta voidaan säätää lämmön talteenoton yhteydessä vaihtelevasti ja automaattisesti.

Vastavirtalämmönsiirrintä on saatavana kaksi versiota:

  • Maksimi painehyötysuhde (MPE), jossa keskitytään pieneen painehäviöön
  • Maksimi lämpötilahyöysuhde (MTE), kun korkea lämpötilahyötysuhde on ensisijainen tavoite

Vaikka lämpötilahyötysuhde olisi korkea, vuotuinen energiatehokkuus on hieman alhaisempi kuin pyörivällä lämmönsiirtimellä, koska vastavirtalämmönsiirrin vaatii sulatusta.

Huomioon on otettu lämmönsiirtimen painehäviö, poistoilman lämpötila, poistoilman kosteuspitoisuus sekä ulkoilman lämpötila. Ohjausjärjestelmä säätää erikseen ohituspeltiä ja lämmönsiirtimen peltejä, jotta se voi sulattaa lohkokohtaisesti. Tämä mahdollistaa korkean vuosihyötysuhteen, pienemmät lämmityspatterit sekä keväisin ja syksyisin painehäviöoptimoidun toiminnan.

Levylämmönsiirtimet soveltuvat kohteisiin, joissa on hajujen siirtymisriski, kuten ravintoloihin ja asuinrakennuksiin.
Nicklas Svensson, tuotepäällikkö, Swegon

Sinun tulee hyväksyä evästeet näyttääksesi tämänkaltaista sisältöä Swegonilta.

Jäätymissuojaus

Kylmä sää ja kostea poistoilma aiheuttavat jäätymisriskin lämmönsiirtimeen. Tämän estämiseksi Swegon GOLD PX sisältää patentoidun RECOfrost-sulatusohjauksen. Lisäksi RECOfrost alentaa lämmönsiirtimen painehäviötä ajanjaksoina, jolloin täyttä talteenottoa ei tarvita, esimerkiksi keväällä ja syksyllä. Tuloksena on erinomainen lämpötilahyötysuhde ja energiatasapaino missä tahansa ilmastossa.

Tuotevalikoima

Levylämmönsiirtimet soveltuvat kohteisiin, joissa on tiukat vaatimukset hajujen siirtymiselle tai hygieniavaatimuksia, kuten asuinkiinteistöihin, ravintoloihin tai keittiöihin. Swegonilla on laaja valikoima ilmankäsittelykoneita levylämmönsiirtimillä.