You might want to visit our North American website:

Swegon INSIDE

Swegon INSIDE

Vi har samlet de digitale tjenestene våre under navnet Swegon INSIDE. Med disse tjenestene kan forskjellige målgrupper overvåke, styre og visualisere kompatible produkter i en HVAC-løsning samt inneklimaet i en bygning. INSIDE-tjenestene kan brukes til å gjøre justeringer for å sikre et sunt og komfortabelt inneklima som gir minimal belastning på miljøet og mer økonomisk bærekraftige bygninger.

Hvorfor Swegon INSIDE?

  • Fjerntilgang til enheter og systemer
  • Ha oversikt over energiforbruket
  • Vise helsestatusen til maskinene dine
  • Overvåke kvaliteten på innemiljøet
  • Enkel tilgang til alle enheter fra ett sted
  • Styring av romtemperaturen fra hvor som helst
  • Legger til rette for rask og effektiv service

Det hele foregår inne i bygningen

Normalt vurderes et bredt spekter av faktorer for å oppnå bedre effektivitet på arbeidsplassen eller økt læring i skolen, men inneklimaet blir sjelden regnet som en av disse viktige faktorene. Temperaturer som blir for høye eller for lave har en betydelig innvirkning på produktiviteten. I tillegg er forbindelsen mellom luftkvalitet og evnen til å tenke strategisk eller lære nye ting, godt etablert i forskjellige forskningsprosjekter.

Alle tilgjengelige inneklimadata i en bygning kan overvåkes og styres ved hjelp av Swegon INSIDE, som igjen muliggjør et komfortabelt og produktivt inneklima til enhver tid.

Færre kundeklager

I Swegon INSIDE kan inneklimaet visualiseres ved hjelp av INSIDE Visualiser og INSIDE App. Disse tjenestene viser relevante verdier, som temperaturer og luftkvalitet, på en lett forståelig måte ved hjelp av ikoner og farger.

Når de som befinner seg inne i bygningen får en slik tydelig visualisering av inneklimaet, får de også en ny forståelse for kvaliteten på innemiljøet. I noen tilfeller er klagene på temperaturer osv. redusert med opptil 95 %, bare ved å visualisere det ellers så usynlige inneklimaet.

Ta kontroll over energiforbruket

Mange av dagens eiendomseiere har en stor utfordring med å redusere energikostnadene, samtidig som de skal gi leietakerne sine et komfortabelt inneklima. Det første skrittet mot energibesparelser er å erkjenne og måle den gjeldende situasjonen.

De digitale tjenestene våre gjør det enkelt å visualisere driftstider for maskiner og energiforbruk over tid, for å avdekke trender og sammenhenger med andre parametere som påvirker forbruket. I kombinasjon med de smarte maskinene våre muliggjør de digitale tjenestene våre store energibesparelser og et komfortabelt inneklima for dem som oppholder seg inne i bygningen.

Hva betyr INSIDE Ready?

INSIDE Ready betyr at produktet kan koble seg til og levere data til Swegon INSIDE-skyen på en sikker måte. For å være INSIDE Ready må produktet ha en bestemt maskinvareversjon, en programvare på samme nivå eller over en bestemt versjon, og et gyldig produktsertifikat. Mange produkter i bransjen overholder kravene til maskinvare og kan oppdateres med en programvareversjon som gir dem tilgang til å laste ned det nødvendige sertifikatet.

Lær mer om INSIDE Ready og de kompatible produktene

Viser 5 av 5 produkter