You might want to visit our North American website:

Fra lineær til sirkulær tilnærming

Sirkularitet er et mye omtalt tema innen bærekraft, men hva betyr det egentlig? Og hvordan jobber vi med det i Swegon?

En enkel måte å beskrive begrepet på; det handler om å gå bort fra en lineær måte å se forbruk på, til en sirkulær tilnærming. I stedet for å se på det som en enveisreise for å ta, lage og kaste, er målet å skape en sirkulær flyt der avfall som konsept elimineres.

Små ting kan utgjøre en forskjell

Men å gå fra lineær til sirkulær er en prosess i seg selv. Og siden også små ting kan utgjøre en stor forskjell, er det viktige å starte arbeidet, for å få hver ressurs til å vare så lenge som mulig. Dette vil forlenge livssyklusen, øke verdien og redusere miljøpåvirkningen til produktene. Mer konkret kan dette omfatte:

  • Reparasjon – en enkel, men ekstremt effektiv måte å opprettholde ytelsen og redusere avfall

  • Oppgradere og renovere – reduser behovet for å erstatte produkter ved å få eksisterende til å vare lenger, og potensielt også fungere mer effektivt

  • Gjenbruk – samle inn, oppdatere og videreselge brukte produkter og bruk passende produktkomponenter som reservedeler eller som input i nye produkter.

  • Ansiktsløftning – endre utseende, men beholde kjernedelen av et produkt, for å holde seg moderne og forlenge levetiden

  • Design for demontering – selv før produktet er produsert, bør det utformes på en måte som muliggjør enkel gjenbruk og resirkulering av komponenter og materialer