You might want to visit our North American website:

Kiertotalous

Lineaarisesta kiertotalouteen

Kiertotaloudesta puhutaan paljon vastuullisuuden yhteydessä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Termi voi tarkoittaa yksinkertaisesti siirtymistä lineaarisesta kulutuksen käsitteestä kohti kiertotaloutta. Sen sijaan, että asiaa tarkasteltaisiin yksisuuntaisena matkana, jossa raaka-aineita otetaan, valmistetaan ja hävitetään, tavoitteena on, että kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ei enää puhuttaisi jätteistä lainkaan.

Pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys

Siirtyminen lineaarisesta kiertotalouteen oma prosessinsa. Ja koska pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys, on tärkeää aloittaa työ, että jokainen resurssi riittäisi mahdollisimman pitkään. Tämä pidentää tuotteiden elinkaarta, lisää niiden arvoa ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia.

Näillä teoilla tavoitteeseen päästään:

  • Korjaaminen - Yksinkertainen mutta erittäin tehokas tapa ylläpitää toimintaa ja vähentää jätettä;
  • Päivitys ja kunnostus - Vähennetään tuotteiden vaihtotarvetta tekemällä nykyisistä tuotteista pitkäikäisempiä ja mahdollisesti myös tehokkaampia;
  • Uudelleenkäyttö - Kerätään, päivitetään ja myydään uudelleen käytettyjä tuotteita ja käytetään sopivia tuotekomponentteja varaosina tai uusissa tuotteissa;
  • Kasvojenkohotus - Ulkonäön muuttaminen, mutta tuotteen keskeisten osien säilyttäminen, jotta tuote pysyy nykyaikaisena ja sen käyttöikä pitenee;
  • Purkamisvaiheen suunnittelu - Tuote tulisi suunnitella niin, että komponentit ja muu materiaali on helppo käyttää uudelleen ja kierrättää.