You might want to visit our North American website:

Cyrkularność

Od podejścia linearnego do cyrkularnego

Cyrkularność jest tematem szeroko dyskutowanym w kontekście zrównoważonego rozwoju, ale co naprawdę oznacza to pojęcie?

Jednym z prostych sposobów na opisanie tego pojęcia jest odejście od linearnego sposobu postrzegania konsumpcji na rzecz podejścia cyrkularnego. Zamiast postrzegać konsumpcję jako jednokierunkową podróż polegającą na braniu, wytwarzaniu i usuwaniu, celem jest stworzenie przepływu w obiegu zamkniętym, w którym odpady jako pojęcie są eliminowane.

Małe rzeczy mogą wiele zmienić

Jednakże, samo przejście z trybu linearnego na cyrkularny jest procesem. Z uwagi na fakt, że również małe rzeczy mogą mieć duże znaczenie, ważne jest, aby rozpocząć pracę nad tym, aby każdy zasób służył jak najdłużej. Pozwoli to na wydłużenie cyklu życia produktów, zwiększenie ich wartości i zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko. W bardziej konkretnym ujęciu, może to obejmować następujące działania:

  • Naprawa - prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na utrzymanie wydajności i zmniejszenie ilości odpadów
  • Modernizacja i odnawianie - ograniczenie konieczności wymiany produktów poprzez wydłużenie czasu użytkowania już istniejących produktów, a potencjalnie także poprawę ich efektywności.
  • Ponowne wykorzystanie - zbieranie, odświeżanie i odsprzedawanie produktów używanych oraz wykorzystywanie odpowiednich komponentów produktów jako części zamiennych lub surowców do produkcji nowych produktów.
  • Zmiana wyglądu - zmiana estetyki, ale z zachowaniem głównych części produktu, tak aby unowocześnić produkt, ale jednocześnie przedłużyć jego okres użytkowania.

Czym zajmujemy się w Swegon?

Mocno wierzymy w koncepcję cyrkularności i rozpoczęliśmy podróż w kierunku wprowadzania podejścia opartego na obiegu zamkniętym. Oto kilka przykładów spraw, nad którymi pracujemy: