You might want to visit our North American website:

Behovsstyrte romsystemer

Visste du at mennesker i snitt bruker 87 % av tiden sin innendørs og puster ca. 15 kg luft per dag? For å sikre et behagelig inneklima er det flere faktorer som spiller inn, og som må tas hensyn til. Det er blant annet luftkvalitet, termisk klima, luftfuktighet, lufthastighet, lydmiljø og lys. Et effektivt inneklimasystem kan påvirke disse faktorene betydelig.

Hvert prosjekt har unike forutsetninger, og løsninger bør velges ut fra prioriteringene i det enkelte prosjektet

REACT

REACT er en tilpasningsbar løsning for å sikre et godt inneklima i hvert rom eller i en hel eiendom, og den håndterer variabel luftmengde. VAV. Valget av løsning baseres på kravene til et godt inneklima i det enkelte rommet, og romprodukter velges nøye og matches med riktig tilbehør. Hvert rom kan fungere som en selvstendig enhet eller enkelt kan integreres i et system for byggautomatisering. Systemet tillater en viss individtilpasning.

Utvalget i REACT-familien inkluderer ventiler, komfortmoduler og spjeld. Samtlige er utstyrt med funksjon for variabel luftmengde, VAV, og kan gjerne kombineres med tilbehør for å måle og styre inneklimaet i hvert rom.

Vil du vite mer om REACT-familien? Klikk her!

Vil du vite mer om REACT-spjeldene? Klikk her!

WISE

Med Swegons WISE-system har du full kontroll over alle faktorene som påvirker komfort, ytelse og helse. Den komplette løsningen for behovsstyring av eiendommens system for ventilasjon, varme og komfortkjøling tilpasser inneklimaet nøyaktig til det nivået som trengs. Det er mulig ved å måle og regulere ut fra blant annet tilstedeværelse, luftkvalitet og temperatur. Når det oppholder seg mennesker i lokalene, sikrer WISE et godt inneklima, mens det er mulig å spare energi når det ikke er mennesker til stede.

WISE gir maksimal frihet til å kombinere de produktene som egner seg best i hvert enkelt rom. I stedet for å ta utgangspunkt i komponenter og deretter sette dem sammen til et system, blir systemet laget og produkter valgt ut fra behovene i hvert rom og hver sone.

Vil du vite mer? Klikk på en av lenkene nedenfor.