You might want to visit our North American website:

REACT

Spjeld- og måleenheter

Regulering og måling på høyeste nivå

REACT er en produktfamilie med blant annet spjeld. Disse håndterer variabel luftmengde, konstant luftmengde, trykkstyring, luftmengdemåling og kombinasjoner av disse.

For å oppnå et godt inneklima må ventilasjonsbehov oppfylles og sikres. Energiforbruk er også en parameter som påvirkes av løsningen. Swegon leverer et komplett sortiment av spjeld- og måleenheter som gjør det mulig å måle, regulere og skape en behovsbasert løsning med lavt energiforbruk.

Installasjon og innregulering er enkelt, fordi alle spjeld i REACT-familien kan stilles inn og leses av via display på produktet eller via ekstern håndterminal.

150 000
solgte og installerte REACT-spjeld

Nedenfor vises en oversikt over utførelse, type regulering samt hvilke funksjoner som er tilgjengelige i REACT-familien.

For produktdata, tabeller og detaljer klikk videre til respektive produktside lengre nede.

Utførelse

REACT M

REACT P

REACT P-X

REACT V
Sirkulær utførelse
(tilkobling: Ø 100–630 mm)
Rektangulær utførelse
(tilkobling: 200 x 200 – 1400 x 700 mm)
Fjærtilbakestillingsmotor som alternativ    
Regulering        
Trykkregulering    
Variabel luftmengde-regulering      
Konstantluftmengderegulering      
Styring
Analog
Modbus
BACnet      
KNX      
Aktuator fabrikat
Gruner
Belimo      
Siemens      
Funksjon        
Måler luftmengde    
Måler trykk    
Rask avlesing via regulatorens display
Innstilling og avlesing av parametere på regulatoren via
ekstern håndterminal
     
Kan enkelt kondensisoleres i kanalsystem 

Uansett hvor bra et produkt er, kan det alltid bli bedre. Det er målsetningen vi må ha for fortsatt å kunne levere produkter av høy kvalitet.

Fordi vi jobber for å få frisk luft inne, forstår vi også betydningen av å ha frisk luft ute. Derfor er hele vår virksomhet kvalitets- og miljøsertifisert.

Universitetssykehuset i Århus

ET REFERANSEPROSJEKT Å VÆRE STOLT OVER

Universitetssykehuset i Århus i Danmark er et av de største sykehusene i Europa, med en gulvflate på 500 000 kvadratmeter. Sykehuset minner om en dansk småby i både størrelse og utførelse, med gater som blir til kvartaler og torg som innbyr til både liv og grøntarealer. 

En stor del av sykehuset er nyoppført, samtidig som det er bygd sammen med de eldre bygningene, noe som skaper en behagelig blanding av nåtid og fortid. I Swegon er vi stolte over å ha vært en del av dette prosjektet, som er det største i dansk historie og ble ferdigstilt i 2019. 

Til prosjektet leverte vi 3 000 REACT V-spjeld med variabel luftmengde og 5 000 takventiler. Som i de fleste av oppdragene våre var vi engasjert i en tidlig prosjektfase fra idriftsetting til dagens løpende drift.