You might want to visit our North American website:

WISE dla instalatorów

WISE dla instalatorów

Płynny proces – od planowania do uruchomienia​

System WISE firmy Swegon to bezproblemowy i niezawodny system klimatyzacyjny wykorzystujący technologię bezprzewodową. Zapomnij o skomplikowanym prowadzeniu kabli i błędnych połączeniach – system oferuje automatyczną kontrolę wydajności i prostą logistykę. Nie ma potrzeby indywidualnego rozpatrywania poszczególnych produktów pomieszczeniowych – wystarczy umieścić właściwy produkt o odpowiednim rozmiarze. Dzięki skanowaniu i parowaniu produktów zadania są przydzielane automatycznie do każdego produktu, co oszczędza czas, jest proste i zapewnia przewidywalność we wszystkich projektach. Uproszczono także logistykę na placu budowy, ponieważ nie ma potrzeby kontrolowania indywidualnie przygotowanych produktów.​

Produkty można łatwo wymieniać, uzupełniać lub usuwać, zgodnie z wymaganiami projektowymi. Najlepsze jest to, że inteligencja jest zlokalizowana centralnie – dotyczy to zarówno produktów, jak i ich funkcji. Przypisywanie nowych zadań do produktu jest proste, a do tego zapewnia maksymalną elastyczność i kontrolę nad projektami.​

Nasz interfejs SuperWISE sprawdza wydajność podczas uruchamiania i nadzoru. Jest prosty w obsłudze i umożliwia szybkie zidentyfikowanie nieprawidłowości w obrębie założeń. Dzięki SuperWISE proces ten jest nie tylko łatwiejszy i wydajniejszy, lecz także gwarantuje, że wszystko działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.​

WIĘCEJ NA TEMAT SUPERWISE PRZECZYTASZ TUTAJ

Firma Swegon bierze na siebie dużą odpowiedzialność​

Ponieważ WISE to kompletny system klimatyzacyjny sterowany zgodnie z zapotrzebowaniem, zredukowano liczbę interfejsów między wykonawcami a dostawcami, co poprawia wydajność i upraszcza koordynację projektów.​

WISE można łatwo zintegrować z innymi systemami w budynkach za pośrednictwem Modbus TCP lub BACnet IP. Zapewnia to swobodę dostosowywania i łączenia systemów w sposób spełniający unikalne potrzeby i życzenia.​

Ponieważ firma Swegon ma wieloletnie doświadczenie i rozległą wiedzę na temat sterowania, nie ma potrzeby zgłębiania zagadnień z zakresu technologii sterowania. Oferujemy bezpieczeństwo w roli partnera, który bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność.​

„Współpraca z firmą Swegon rzadko kiedy jest skomplikowana. Nasze działania charakteryzują się łatwą dostępnością i wysokim poziomem umiejętności”.”

Anders Ekelund, CEO w Novum Installation AB​

Jak działa rozwiązanie WISE​

Podstawowym celem systemu WISE jest ścisłe dostosowanie klimatu wnętrza do poziomu wymaganego przez użytkownika. System wentyluje, chłodzi i ogrzewa intuicyjnie i niezauważalnie, co wiąże się ze zmniejszonymi kosztami energii i korzystnie wpływa na komfort. ​

Skalowalność​

WISE obsługuje różne kombinacje systemów klimatyzacyjnych do pomieszczeń. Łączy system klimakonwekcyjny i chłodniczy w budynku, od poziomu podłogi do poziomu strefy i pomieszczenia. WISE jest systemem elastycznym i skalowalnym. Można go dostosować do wymagań i preferencji różnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć, także tych zmieniających się w czasie.​

​WISE zawiera podstawowy pakiet umożliwiający osiągnięcie klimatu wewnętrznego sterowanego w zależności od potrzeb. Oprócz pakietu podstawowego można dodać szereg rozwiązań, takich jak wizualizacja, optymalizacja, komunikacja i różne dodatkowe funkcje. Ponadto można dołączyć wiele usług cyfrowych:​

  • Swegon INSIDE
  • Real Estate Core​
  • API

„Firma Swegon jest jednym z najlepszych dostawców i zawsze zaangażuje się w nasze projekty”.​​

Anders Ekelund, CEO w Novum Installation AB​

Kompletny dostawca rozwiązania WISE​

W każdym projekcie WISE kierownicy projektów z firmy Swegon zapewniają, że dostawa systemu spełnia zobowiązania wobec klienta i innych wykonawców projektu budowlanego. Rolą kierownika projektu jest zapewnienie wspólnie z projektantami, że projekt systemu wentylacyjnego spełnia wymagania dotyczące wybranej funkcji.​

​Ponadto kierownik projektu monitoruje i koordynuje dostawy z firmy Swegon oraz nadzoruje je wraz z innymi wykonawcami w miejscu budowy; dotyczy to elementów takich jak wentylacja, elektryka, hydraulika oraz kontrola i regulacja.​

Kierownik projektu zapewnia również prawidłowe uruchomienie systemu WISE oraz skoordynowanie dokumentacji dotyczącej konkretnego projektu z innymi wykonawcami w ramach projektu budowlanego, a także przekazanie jej klientowi zgodnie z ustaleniami.​

​Każdy system WISE jest przekazywany klientowi w stanie oddania do eksploatacji i udokumentowanym. Technicy operacyjni firmy Swegon przeprowadzają proces oddania do eksploatacji wszystkich dostarczonych produktów Swegon na miejscu i koordynują ten proces z innymi wykonawcami; dotyczy to elementów takich jak wentylacja, elektryka, hydraulika oraz kontrola i regulacja.​

Istotną zaletą współpracy z kompletnym dostawcą jest ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia problemów z koordynacją zarówno podczas planowania, jak i samych prac budowlanych. Jeśli jesteś właścicielem lub osobą zamawiającą rozwiązanie WISE, system zostanie zaprojektowany tak, aby spełniał określone wymagania, a także uruchomiony, udokumentowany i jak najlepiej skoordynowany z innymi instalacjami. Przeczytaj więcej o firmie Swegon w roli kompletnego dostawcy rozwiązania WISE.

Dokumentacja​

Firma Swegon dysponuje pełną dokumentacją wymaganą do zaplanowania i zainstalowania systemu WISE. Dokumentacja znajduje się tutaj.​