You might want to visit our North American website:

Przygotuj swój produkt do INSIDE Ready

Co to jest INSIDE Ready?

INSIDE Ready oznacza, że produkt ma możliwość bezpiecznego łączenia się i dostarczania danych do chmury Swegon INSIDE Cloud. Aby być INSIDE Ready, produkt musi mieć określoną wersję sprzętu, oprogramowanie równe lub wyższe od określonej wersji oraz ważny certyfikat produktu. Wiele produktów w terenie spełnia wymagania sprzętowe i można je zaktualizować za pomocą odpowiedniej wersji oprogramowania, która umożliwia pobranie wymaganego certyfikatu.

W poniższej tabeli można zapoznać się z wymaganiami.