You might want to visit our North American website:

Wykres Molliera

Wykres Molliera

Jak korzystać z wykresu Molliera

Oprogramowanie wykresu Molliera jest internetową aplikacją znajdującą się pod adresem: mollier.swegon.com

 

Program obsługuje układy diagramów Molliera i wykresów psychrometrycznych, a także jednostki metryczne oraz imperialne. W ustawieniach można wybrać układ i język. Jako parametr wejściowy można również wybrać temperaturę termometru mokrego.

Łatwo jest dodawać punkty i łączyć je ze sobą tworząc procesy. Na jednym diagramie można zdefiniować kilka procesów.

Aby rozpocząć nowy proces, usuń zaznaczenie pola wyboru "Połącz z następnym punktem" w oknie dialogowym wprowadzania danych.

W menu wydruku możliwe jest wydrukowanie wydruku w formie papierowej lub utworzenie dokumentu PDF. Wydruk składa się z tabeli z danymi i wykresu.

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W naszym dziale poradników technicznych można dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest wykres Molliera, jego historii, zastosowań w użyciu oraz związanych z nim właściwości powietrza.

Przewodnik techniczny wykresu Molliera.

Wypróbuj narzędzie

Wykres Molliera - oprogramowanie

 

Wykres Molliera