You might want to visit our North American website:

Hvordan kommer jeg inn i servicemenyen og utfører en manuell test?

GOLD 1–5 og GOLD A:

1. Trykk på PROG-knappen og hold den inne i 6 sekunder. 

2. Trykk på LUFTMENGDE-knappen i 1 sekund, uten å slippe PROG-knappen. 

3. Hold PROG-knappen inne i ytterligere 8 sekunder, til SERVICE vises i displayet.

4. Slipp knappen.

GOLD B:

Bruk INST-knappen og velg deretter LUFTMENGDE. Trykk deretter på knapp 1 + 4 samtidig for å gå videre til startmeny for funksjoner, alarm, kjøling, manuell testkjøring, avlesing og reguleringsinnstillinger. 

Du finner også beskrivelse i Drift og vedlikehold.