You might want to visit our North American website:

Miten pääsen huoltovalikkoon ja teen manuaalisen testin?

GOLD 1–5 ja GOLD A:

1. Pidä PROG-painike painettuna 6 sekunnin ajan. 

2. Paina FLÖDE-painiketta 1 sekunnin ajan ilman, että vapautat PROG-painikkeen. 

3. Pidä PROG-painike painettuna vielä 8 sekunnin ajan, kunnes SERVICE näkyy näytössä.

4. Vapauta painike.

GOLD B:

Paina ensin INST-painiketta ja sitten FLÖDE. Paina samanaikaisesti painikkeita 1 + 4 päästäksesi aloitusvalikkoon, jossa ovat toiminnot hälytys, jäähdytys, manuaalinen koekäyttö, luku ja säätimen asetukset. 

Löydät myös kuvauksen Käyttö ja hoito asiakirjasta.