You might want to visit our North American website:

Jak uzyskać dostęp do menu serwisowego i wykonać test ręczny?

GOLD 1–5 i GOLD A:

1. Wciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk PROG. 

2. Nie zwalniając przycisku PROG, wciśnij na 1 sekundę przycisk FLOW. 

3. Wciśnij i przytrzymaj przez kolejne 8 sekund przycisk PROG, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis SERVICE.

4. Zwolnij przycisk.

GOLD B:

Przejdź do przycisków INST, a następnie FLOW. Teraz wciśnij jednocześnie przyciski 1 + 4, aby przejść do menu początkowego, w którym znajdują się funkcje, alarm, chłodzenie, ręczny test działania, odczyt i konfiguracja. 

Opis można także znaleźć w części Obsługa i konserwacja.