You might want to visit our North American website:

Ilmanvaihtoperiaatteet

Ilmanvaihtoilmaa käytetään eri tarkoituksiin. Tärkein tehtävä on poistaa likaista ilmaa ja korvata se puhtaalla, sekä lämpimällä ilmalla. Epäpuhtauksilla tarkoitetaan tavallisesti kaasuja ja hiukkasia, mutta myös ylimääräistä lämpöä voidaan joissakin tapauksissa pitää epäpuhtautena. Tilojen ilmanvaihto perustuu kahteen pääperiaatteeseen:

EAGLE CC
DHC

Sekoittava ilmanvaihto

Tuloilma puhalletaan sellaisella nopeudella, että epäpuhtauspitoisuudet ovat yhtä suuret tilojen kaikissa osissa. Myös tilojen lämpötilaerot ovat hyvin pienet, mikä parantaa viihtyisyyttä. Tämä on yleisin virtausperiaate tiloissamme. Tuloilma tuodaan yleensä kattotasossa tai seinältä lähellä kattoa suhteellisen suurella nopeudella. Vedottomuus edellyttää hyvin valittuja tuloilmalaitteita, jotta heittopituus, leviäminen ym. on oikeassa suhteessa huonekokoon nähden.

 

Hyvä valinta tiloihin…

• …kuten luokkahuoneet, ravintolat ja toimistot

• …joissa on pieni–keskisuuri kattokorkeus

• …joissa tuloilma voidaan tuoda kattotasossa

• …joissa on korkeat viihtyvyysvaatimukset, koko oleskeluvyöhykkeen oltava vedoton

• …selviytyy tarvittaessa tuloilman ja huoneilman välisistä suurista lämpötilaeroista (= korkea jäähdytysteho)

Syrjäyttävä ilmanvaihto (termisesti ohjattu ilmanvaihto)

Syrjäyttävä tarkoittaa, että ilma tuodaan pienellä nopeudella lattian tasossa. Tuloilman lämpötila on aina alhaisempi kuin huonelämpötila ts. termisesti ohjattu virtauskuva. Kylmempi tuloilma leviää lattiatasossa ja siihen vaikuttavat tilassa olevat lämmönlähteet. Tuloilma virtaa näiden lämmönlähteiden vaikutuksesta ylöspäin, jolloin lämmönlähteen ympärille virtaa puhdasta ilmaa. Likainen ilma nousee ylöspäin ja poistetaan poistoilmana.

 

Hyvä valinta tiloihin…

• …joissa on suuria aloja, kuten teollisuustilat, lentokentät, kahvilat

• …joissa on pieni–keskisuuri kattokorkeus

• …joissa on suuria lämmönlähteitä, esim. ravintolakeittiö

• …joissa on rajoitettu kylmäntarve/pistelähteet suuriin tiloihin