You might want to visit our North American website:

Gjør ditt produkt INSIDE Ready

Hva er INSIDE Ready?

INSIDE READY betyr at produktet har mulighet til å koble seg sikkert til og levere data til Swegon INSIDE Cloud. For å være INSIDE Ready, må produktet ha en bestemt maskinvareversjon, en programvare lik eller over en bestemt versjon, samt et gyldig produktsertifikat. Mange produkter oppfyller maskinvarekravet og kan oppdateres med riktig programvareversjon, som lar dem laste ned det nødvendige sertifikatet.

I tabellen under kan dere se hvilke produkter som støtter dette

Følgende produkter er INSIDE Ready kompatible