You might want to visit our North American website:

Håndtering af personoplysninger

Nedenfor finder du information om, hvordan du bærer dig ad med at anmode om uddrag, ændring eller sletning af personoplysninger.

For uddrag, ændring eller sletning af dine personoplysninger skal du sende en skriftlig anmodning til det Swegon-selskab, du har været i kontakt med.
Mærk kuverten “personoplysninger”.

Se Kontakt for adresser.

For at vi kan hjælpe dig, skal din anmodning indeholde følgende information.

 • I hvilken rolle, du har været i kontakt med Swegon
 • Hvad anmodningen vedrører
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Dato
 • Personnummer
 • Navn
 • Underskrift

Her er en skabelon, du kan benytte til din anmodning (pdf)

Swegon behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Dine oplysninger vil blive benyttet til at:

 • Bekræfte din identitet
 • Håndtere din information i vores registre
 • Sende svar tilbage på din anmodning.