You might want to visit our North American website:

Lokalne inicjatywy

Firma Swegon jest obecna na kilku rynkach. W naszych zakładach realizuje się wspaniałe inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Poniżej przedstawiono wybrane działania. Więcej inicjatyw można znaleźć w witrynie internetowej poszczególnych rynków.

Energia ze źródeł odnawialnych i niekopalnych

Firma Swegon dąży do osiągnięcia poziomu 100% energii ze źródeł odnawialnych i niekopalnych do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, w części zakładów postanowiono zamontować panele fotowoltaiczne. Dotychczas zrobiono to w fabrykach w Gembloux (Belgia), Concorezzo (Włochy) i Borås (Szwecja) oraz w naszym warszawskim biurowcu. Obiekty produkcyjne i biurowe, które nie wytwarzają energii na miejscu, będą musiały nabywać elektryczność pochodzącą ze źródeł odnawialnych i niekopalnych.

 

Musisz zakceptować pliki cookie, aby kontynuować przeglądanie treści Swegon.

Efektywne gospodarowanie zasobami

Energia

Ograniczanie zużycia i lepsze wykorzystywanie produkowanej energii jest tak samo ważne jak dostarczanie zrównoważonej energii. Wprowadzenie oświetlenia LED w fabrykach i biurach oraz używanie świateł, które automatycznie wyłączają się, gdy w danym obszarze nie ma osób, przynosi wymierne efekty. Wszystkie działania firmy Swegon skupiają się na tworzeniu zdrowego i komfortowego środowiska wewnątrz pomieszczeń. Dysponujemy wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do optymalizacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, by zapewnić jak najmniejsze zużycie energii, bez pogarszania klimatu wewnętrznego. Pragniemy wywierać minimalny wpływ na środowisko i kładziemy nacisk na tworzenie warunków, które stwarzają warunki do produktywności i rozwoju pracowników, ale nie obciążają dodatkowo środowiska.

W naszej fabryce w miejscowości Heppenheim (Niemcy) przeprowadziliśmy modernizację instalacji sprężonego powietrza umożliwiającą zmniejszenie ciśnienia z 11–12 bar do maks. 8 bar. W połączeniu z innymi środkami, takimi jak ograniczenie wycieków i przestojów, przyczyniło się to do zauważalnych oszczędności. Szacunkowe dane pokazują, że obniżenie ciśnienia o jeden bar powoduje zmniejszenie zużycia energii o 6–8%.

 

  

Łańcuch dostaw

Część wpływu firmy Swegon na środowisko możemy kontrolować wewnątrz organizacji. Największego oddziaływania jednak należy upatrywać się w łańcuchu dostaw. Aby ograniczyć do minimum nasz łączny wpływ na środowisko, pracujemy z dostawcami i klientami nad ustaleniem potencjalnych usprawnień i wsparciem rozwoju nowych zrównoważonych materiałów.

W fabryce w miejscowości Cantarana (Włochy) wprowadzono szereg inicjatyw z udziałem dostawców i klientów w celu poprawy wydajności wykorzystania opakowań. Aby ograniczyć zasoby materiałowe, ludzkie, magazynowe i transportowe, opracowano specjalne kosze logistyczne, uchwyty do przenoszenia i nakładki do układania pudeł w stosy. Stworzono solidny plan logistyczny, w ramach którego opakowania są zwracane do dostawcy celem ponownego wykorzystania.

W firmie Swegon realizuje się również wewnętrzne projekty oceny materiałów w łańcuchu dostaw pod kątem zrównoważonego charakteru oraz ich ewentualnego zastąpienia bardziej ekologicznymi alternatywami. Dowiedz się więcej na temat naszego projektu stali niskowęglowej.

 

Do projektu stali niskowęglowej
Odpady

W ramach dążenia do ograniczenia ilości odpadów w naszych zakładach produkcyjnych wprowadzono szereg lokalnych inicjatyw. Naszym ostatecznym celem jest wyeliminowanie odpadów. Jednakże do osiągnięcia takiego poziomu obiegu zamkniętego musimy wykonać kilka kroków.

Fabryka w Tomelilla (Szwecja) realizuje inicjatywę z zakresu zrównoważonego rozwoju, która skupia się na ograniczeniu do minimum pozostałości blachy. Towarzyszy jej szereg działań. Postanowiono na przykład przeanalizować proces tłoczenia, by ustalić potencjalne sposoby optymalizacji współtłoczenia. Analiza wykazała spore możliwości poprawy. Dzięki temu zaczęto wykorzystywać rocznie ponad 35 ton blachy, która wcześniej trafiała do recyklingu. 

Druk i papier

W niektórych fabrykach zrezygnowano z drukowania milionów stron dokumentacji produktów na rzecz kodów QR. Kody QR są umieszczane na każdym produkcie, by umożliwić łatwy dostęp do informacji w postaci cyfrowej. Obecnie na papierze dostarczamy tylko instrukcje montażu i bezpieczeństwa. W fabryce w miejscowości Kvänum (Szwecja) zmiana ta pozwoliła zmniejszyć roczne wykorzystanie papieru z około 2,7 mln do 0,3 mln stron. Przekłada się to nie tylko na korzyści dla środowiska, lecz również dla pracowników, którzy nie muszą już przenosić ogromnych ilości papieru i mogą zająć się ważniejszą pracą.  

 

Czynniki chłodnicze

W ramach wprowadzania do naszych produktów klimatyzacyjnych naturalnych czynników chłodniczych fabryka w miejscowości Cantarana (Włochy) poczyniła duże postępy w kwestii wykorzystania propanu (R290). Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj pouczające wpisy na blogu autorstwa naszego eksperta.

 

Do polecanych wpisów na blogu

Aspekty społeczne

Włączenie i różnorodność

Swegon — jako przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej — ma obowiązek i możliwość poprawy niedostatecznie rozwiniętego obszaru włączenia i różnorodności. Jest to szeroko zakrojone zagadnienie, więc obejmuje rozmaite środki i działania, które mogą oddziaływać na codzienną pracę branży i podlegać jej wpływom. Na tematykę włączenia i różnorodności należy patrzeć pod różnym kątem. W każdym obiekcie występują pewne różnice, a zatem lokalne inicjatywy również będą inne. Co najważniejsze, na wszystkich rynkach realizuje się obecnie działania na rzecz rozwoju. Tym akcjom i celom towarzyszy strategiczny program kształcenia z zakresu włączenia i różnorodności, w którym uczestniczą wszyscy kierownicy.

Przykładem konkretnych akcji w powyższym obszarze jest zapewnienie bezpłatnej ochrony menstruacyjnej we wszystkich obiektach — fabrykach i biurach — firmy Swegon na świecie.

 

Rozwój kompetencji

Społeczny aspekt zrównoważonej działalności polega po części na dbaniu o pracowników Swegon poprzez wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Nadajemy priorytet poprawie umiejętności i kompetencji oraz realizujemy szereg lokalnych inicjatyw w tych obszarach. Przykładowo w Szwecji pracownicy mogą wziąć udział w programie Operations Development Program, który ma im pomóc w osiągnięciu pełni możliwości. To powszechnie doceniany, dwuletni program charakteryzujący się kompleksowym i ustrukturyzowanym podejściem do rozwoju umiejętności i zdolności pracowników, co przekłada się na ogólne wyniki zespołu ds. działalności operacyjnej. Dzięki tej inicjatywie pracownicy zdobywają cenną wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im istotnie przyczynić się do sukcesu organizacji.

Rozwój kompetencji jest również wspierany za pośrednictwem programu doskonalenia umiejętności szkoleniowców o nazwie Swegon Professional Trainers. W ramach tej specjalnej 6-miesięcznej inicjatywy szkoleniowcy uczą się tworzenia i prowadzenia zajęć lub kursów edukacyjnych. W firmie Swegon szkoleniowcy dysponują ogromnym doświadczeniem i wiedzą ze wszystkich obszarów pracy. Pozwala im to jak najlepiej wspierać innych pracowników.

Think tank

W Swegon realizuje się szereg lokalnych działań i inicjatyw, które nawiązują do społecznego aspektu naszych produktów i całej branży. Przykładowo firma powołała think tank, w ramach którego naukowcy zajmujący się klimatem wewnętrznym oraz ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC) spotykają się regularnie w celu wymiany doświadczeń. Podczas spotkań z udziałem tych ekspertów omawiane są rozmaite zagadnienia.

Przykładowo poruszono temat norm i standardów tworzenia optymalnych warunków wewnętrznych, które opierają się na przestarzałym scenariuszu uwzględniającym tylko jedną osobę. W przypadku wykorzystania charakteru normatywnego jako punktu odniesienia i zignorowaniu potencjalnych różnic spowodowanych preferencjami i doświadczeniami klimat wewnętrzny może okazać się w dużej mierze nieprzystosowany do użytkowników budynku.

Certyfikaty ISO

Firma Swegon chce, by wszystkie jej fabryki uzyskały certyfikat ISO 14001 do 2025 roku. Aktualne certyfikaty ISO można znaleźć tutaj. Należy pamiętać, że niektóre z nich są obowiązkowe, a inne wynikają z inicjatyw lokalnych.

 

Certyfikaty