You might want to visit our North American website:

Lokale initiatieven

Swegon is aanwezig op meerdere markten en binnen al onze vestigingen worden fantastische initiatieven ontplooid op het gebied van duurzaamheid. Hieronder volgt daar een selectie van, ga voor meer informatie naar de website van de specifieke markt.

Hernieuwbare en fossielvrije energie

Swegon streeft ernaar voor 2030 gebruik te maken van 100% hernieuwbare en fossielvrije energie. Hiertoe hebben meerdere vestigingen ervoor gekozen zonnepanelen te installeren. Dit geldt voor onze fabrieken in Gembloux in België, Concorezzo in Italië en in Borås in Zweden en voor het verkoopkantoor in Warschau in Polen. Fabrieken en kantoren die niet zelf energie produceren, zullen hernieuwbare en fossielvrije elektriciteit en energie moeten inkopen.

 

U moet cookies toestaan ​​als u dit soort inhoud van Swegon wilt bekijken.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Energie

Naast het inkopen van duurzame energie is ook het minimaliseren van het verbruik en het beter benutten van geproduceerde energie van cruciaal belang. Omdat we zijn overgeschakeld op LED-verlichting in fabrieken en kantoren en op aanwezigheidsdetectie gebaseerde verlichting gebruiken om te voorkomen dat niet-gebruikte gebieden worden verlicht, maken we een verschil. Alles wat we binnen Swegon doen is gericht op een gezond en comfortabel binnenklimaat, en in lijn daarmee beschikken we ook over de kennis en deskundigheid om ventilatie, verwarming en koeling te kunnen optimaliseren voor een zo laag mogelijk energieverbruik zonder in te boeten op een goed binnenklimaat. We streven naar een minimale milieu-impact en richten ons op het zekerstellen van een binnenklimaat waarbij onze werknemers productief kunnen zijn en tot bloei kunnen komen zonder extra druk uit te oefenen op het milieu.

Onze fabriek in Heppenheim, Duitsland, beschikt over een geüpdatete infrastructuur voor perslucht waarmee we een drukverlaging mogelijk maken van 11-12 naar maximaal 8 bar. In combinatie met maatregelen om lekken en stilstandtijd te beperken heeft dit geresulteerd in aanzienlijke besparingen. Uit schattingen blijkt dat iedere bar lagere druk het energieverbruik vermindert met 6-8%.

 

  

Toeleveringsketen

Een deel van de milieu-impact van Swegon kan binnen onze organisatie worden beheerst. De primaire impact is echter afkomstig uit onze toeleveringsketen. In een poging onze totale milieu-impact te minimaliseren, werken we samen met leveranciers en klanten om mogelijke verbeteringen te identificeren en de ontwikkeling van nog meer duurzame materialen te ondersteunen.

De Cantarana fabriek in Italië heeft met grote betrokkenheid van leveranciers en klanten een aantal initiatieven opgestart die erop gericht zijn nog efficiënter gebruik te maken van verpakkingen. Omdat de hulpbronnen moeten worden beperkt in termen van materialen, personeel, opslag en transport zijn er op maat aan te passen logistieke manden, handgrepen voor dragen en afdekkingen voor het stapelen van dozen ontwikkeld. Hiertoe is een logistiek plan ontwikkeld waarbij verpakkingen worden geretourneerd aan de leveranciers om te worden hergebruikt.

Binnen Swegon zijn er bovendien een aantal interne projecten gestart waarbij materialen uit onze toeleveringsketen worden geëvalueerd vanuit het oogpunt van duurzaamheid en waar mogelijk worden vervangen door betere alternatieven. Lees meer over ons project met laag koolstofstaal.

 

Naar ons project met laag koolstofstaal
Afval

In een poging het afval in onze productiefaciliteiten te verminderen, hebben we een aantal initiatieven ontwikkeld. Het einddoel is afval als concept te elimineren, maar we moeten nog wel een aantal stappen zetten om een dergelijke mate van circulariteit te bereiken.

Bij de Tomelilla fabriek in Zweden loopt een initiatief gericht op minimaliseren van afval van plaatmetaal. Hiertoe zijn verschillende acties ontplooid. Zo werd bijvoorbeeld het stansproces geanalyseerd om mogelijkheden te identificeren voor optimalisatie in het kader van co-stamping. Uit de analyse bleek dat er ruimte was voor verbetering, met als gevolg dat nu meer dan 35 ton plaatmetaal per jaar wordt hergebruikt dat voorheen naar een recyclestation werd gebracht. 

Printpapier

Een aantal fabrieken is voor productdocumentatie overgestapt op QR-codes in plaats van het printen van miljoenen vellen papier. De QR-codes worden op ieder product geplaatst om de productinformatie digitaal beschikbaar te stellen. Vandaag worden alleen veiligheids- en montage-instructies nog afgedrukt op papier. Binnen onze Zweedse fabriek in Kvänum heeft deze wijziging het jaarlijkse gebruik van papier verminderd van ongeveer 2,7 miljoen naar 0,3 miljoen. Naast de milieuvoordelen zijn onze collega's blij dat ze niet zoveel papier hoeven mee te dragen; het heeft hun dagelijkse werk betekenisvoller gemaakt.  

 

Koudemiddelen

In het streven naar een overgang op natuurlijke koudemiddelen in onze koelproducten heeft onze fabriek in Cantarana grote stappen voorwaarts gezet door het gebruik van propaan, R290, als koudemiddel. Lees de informatieve blogs van onze experts om meer te weten te komen.

 

Naar de aanbevolen blogs

Sociale aspecten

Diversiteit en inclusiviteit

Als onderdeel van de bouwsector heeft Swegon een verantwoordelijkheid en een mogelijkheid een verschil te maken op het onderbelichte onderwerp van inclusiviteit en diversiteit. Omdat het een zeer breed onderwerp is, zijn er meerdere maatregelen en activiteiten die van invloed kunnen zijn op en beïnvloed kunnen worden door het dagelijkse werk binnen de sector. Er moet aandacht zijn voor inclusiviteit en diversiteit vanuit een aantal verschillende invalshoeken, die afhankelijk van de locatie meer of minder relevant kunnen zijn. Hoewel lokale maatregelen daarom kunnen variëren, is het belangrijkste dat alle markten momenteel relevante maatregelen overwegen om ontwikkelingen op dit gebied efficiënt te stimuleren. De bovengenoemde maatregelen en gerelateerde doelen worden opgevolgd door strategische opleidingsprogramma's op het gebied van inclusiviteit en diversiteit voor alle managers.

Een specifieke maatregel op dit gebied is het beschikbaar stellen van gratis vrouwelijke hygiëneproducten op alle Swegon vestigingen wereldwijd - zowel in fabrieken als in kantoren.

 

Competentieontwikkeling

Als onderdeel van het sociale aspect van duurzaamheid zorgen we goed voor onze Swegon werknemers door hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te ondersteunen. Daarbij heeft het verbeteren van vaardigheden en competenties de prioriteit en er zijn al een aanzienlijk aantal lokale initiatieven die dit aspect versterken. Zo hebben we in Zweden een Operations Development Program ontwikkeld om operationeel personeel te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Dit is een zeer gewaardeerd programma van twee jaar waarin een uitgebreide en gestructureerde benadering wordt geboden voor het ontwikkelen van de vaardigheden en vermogens van werknemers met het doel de algehele prestaties van het operationele team te verbeteren. Via dit programma krijgen onze werknemers waardevolle kennis en doen ze belangrijke ervaringen op, zodat ze aanzienlijke bijdragen kunnen leveren aan het succes van onze organisatie.

Competentieontwikkeling wordt ook ondersteund door het Swegon Professional Trainers programma, waarbinnen we de vaardigheden van trainers nader ontwikkelen. In dit op maat gemaakte programma met een duur van 6 maanden leren trainers hoe ze een oefening of een cursus moeten opzetten en uitvoeren. Trainers binnen Swegon hebben uitgebreide ervaring met en kennis over alle aspecten van het werk en zijn daarom in staat andere werknemers de best mogelijke begeleiding en ondersteuning te bieden.

Denktank

Binnen Swegon lopen een aantal lokale initiatieven en activiteiten die te maken hebben met het sociale aspect van onze producten en onze industrie als geheel. Zo heeft Swegon bijvoorbeeld een denktank in het leven geroepen waarbij wetenschappers op het gebied van het binnenklimaat en HVAC regelmatig bijeen komen. Tijdens deze bijeenkomsten worden uiteenlopende onderwerpen besproken.

Zo werden bijvoorbeeld de normen en standaarden besproken die van toepassing zijn op het creëren van een optimaal binnenklimaat vanuit de gedachte dat ze gebaseerd zouden moeten zijn op iets anders dan het verouderde scenario waarbij slechts één normatief persoon wordt vertegenwoordigd. Als er gebruikt wordt gemaakt van een normatief persoon als referentiepunt en mogelijke variaties in persoonlijke voorkeuren en ervaringen buiten beschouwing worden gelaten, kan het binnenklimaat niet aangepast blijken te zijn aan een groot deel van de gebruikers van een gebouw.

ISO certificeringen

Swegon streeft ernaar alle fabrieken voor het einde van 2025 te certificeren volgens ISO 14001. Onze huidige ISO certificeringen staan hier vermeld, let erop dat sommige verplicht en andere lokale initiatieven zijn.

 

Certificeringen