You might want to visit our North American website:

Paikalliset aloitteet

Swegon on läsnä useilla markkinoilla, ja toimipaikoissamme toteutetaan merkittäviä vastuullisuusaloitteita. Alla on esitetty valikoima, ja lisätietoja löytyy kunkin markkinan verkkosivuilta.

Uusiutuva ja fossiilivapaa energia

Swegonin tavoitteena on käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja fossiilivapaata energiaa vuoteen 2030 mennessä. Pyrkiessään tähän useat toimipisteet ovat päättäneet asentaa aurinkosähköpaneeleita. Näin ovat tehneet tehtaamme Gemblouxissa Belgiassa, Concorezzossa Italiassa ja Boråsissa Ruotsissa sekä myyntikonttorimme Varsovassa Puolassa. Tehtaiden ja toimistojen, joilla ei ole omaa energiantuotantoa, on ostettava uusiutuvaa ja fossiilivapaata sähköä ja energiaa.

 

Sinun tulee hyväksyä evästeet näyttääksesi tämänkaltaista sisältöä Swegonilta.

Resurssitehokkuus

Energia

Vastuullisen energian hankkimisen lisäksi kulutuksen minimointi ja tuotetun energian parempi hyödyntäminen on elintärkeää. Voimme edistää muutosta siirtymällä LED-valoihin tehtaissa ja toimistoissa sekä ottamalla käyttöön läsnäolo-ohjattuja valoja, joilla varmistetaan, että käyttämättömät alueet eivät ole valaistuja. Me Swegonissa panostamme kaikkemme terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön luomiseen, ja siksi meillä on tietoa ja asiantuntemusta ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen optimoimiseksi energiankulutuksen minimoimiseksi – hyvästä sisäilmastosta tinkimättä. Pyrimme mahdollisimman vähäisiin ympäristövaikutuksiin ja keskitymme tuottamaan sisäilmaston, jossa työntekijämme voivat olla tuottavia ja viihtyä, mutta joka ei rasita ympäristöä.

Heppenheimin tehtaallamme Saksassa on uudistettu paineilmainfrastruktuuri, jonka ansiosta paine on voitu laskea 11–12 baarista enintään 8 baariin. Tämä on johtanut huomattaviin säästöihin yhdessä vuotojen ja tyhjäkäyntiajan vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa. Arviot osoittavat, että paineen laskeminen yhdellä baarilla vähentää energiankulutusta 6–8 prosenttia.

 

  

Toimitusketju

Osa Swegonin ympäristövaikutuksista on hallittavissa organisaatiossamme. Pääasiallinen vaikutus tulee kuitenkin toimitusketjusta. Pyrimme minimoimaan kokonaisympäristövaikutuksemme ja teemme yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa, jotta voimme tunnistaa mahdollisia parannuksia ja tukea uusien vastuullisten kehittämistä.

Italiassa sijaitsevalla Cantaranan tehtaalla on useita aloitteita, joissa toimittajat ja asiakkaat ovat vahvasti mukana ja joiden tavoitteena on tehostaa pakkausten käyttöä entisestään. Materiaali-, henkilöstö-, varastointi- ja kuljetusresursseja on vähennettävä, joten olemme kehittäneet räätälöityjä logistiikkakoreja, kantokahvoja ja laatikoiden pinoamiseen tarkoitettuja korkkeja. Tätä varten on laadittu hyvin hoidettu logistiikkasuunnitelma, jossa pakkaukset palautetaan toimittajalle uudelleen käytettäväksi.

Swegonilla on myös sisäisiä hankkeita, joissa toimitusketjun materiaaleja arvioidaan vastuullisuuden näkökulmasta ja vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan parempiin vaihtoehtoihin. Tutustu tarkemmin matalahiiliteräsprojektiimme.

 

Matalahiiliteräsprojektiimme
Jäte

Tuotantolaitoksissamme on käynnistetty useita paikallisia aloitteita jätteen vähentämiseksi. Lopputavoitteena on jätteen poistaminen käsitteenä, mutta kiertotalouden tuolle tasolle pääseminen edellyttää useita vaiheita.

Tomelillan tehdas Ruotsissa keskittyy vastuullisuusaloitteeseen, jonka tavoitteena on minimoida metallilevyjen hävikki. Tämä tapahtuu erilaisten toimien avulla. Esimerkiksi stanssausprosessia on analysoitu mahdollisten optimointikeinojen löytämiseksi yhteisstanssauksen osalta. Analyysi osoitti, että parantamisen varaa oli, ja nykyään vuosittain voidaan hyödyntää yli 35 tonnia metallilevyä, joka aiemmin lähetettiin kierrätykseen. 

Tulostus ja paperi

Useat tehtaat ovat siirtyneet käyttämään QR-koodeja tuotedokumentointiin miljoonien paperitulosteiden sijaan. Jokaisessa tuotteessa on QR-koodit, joiden avulla tuotetiedot ovat saatavilla digitaalisesti. Nykyään vain turvallisuus- ja asennusohjeet toimitetaan paperilla. Ruotsin Kvänumin tehtaallamme tämä muutos on vähentänyt paperiarkkien vuotuista käyttöä noin 2,7 miljoonasta noin 0,3 miljoonaan. Ympäristöhyötyjen lisäksi kollegamme ovat tyytyväisiä, kun heidän ei tarvitse kantaa mukanaan niin paljon paperia, ja se on tehnyt päivittäisestä työstä mielekkäämpää.  

 

Kylmäaineet

Pyrkiessämme siirtymään luonnollisiin kylmäaineisiin jäähdytystuotteissa Cantaranan tehtaamme on edistynyt merkittävästi propaanin, R290, käyttämisessä kylmäaineena. Lue asiantuntijamme kirjoittamat informatiiviset blogit saadaksesi lisätietoja.

 

Suositeltuihin blogeihin

Sosiaaliset näkökohdat

Osallistaminen ja monimuotoisuus

Rakennusalan toimijana Swegonilla on sekä vastuu että mahdollisuus vaikuttaa osallistamisen ja monimuotoisuuden alikehittyneeseen alueeseen. Koska aihe on laaja-alainen, on olemassa lukuisia toimenpiteitä ja toimintoja, jotka voivat vaikuttaa alan jokapäiväiseen työhön ja joihin se voi vaikuttaa. Osallistaminen ja monimuotoisuus on otettava huomioon useista eri näkökohdista, joiden merkitys vaihtelee kohteesta riippuen. Paikalliset toimet vaihtelevat, mutta tärkeintä on, että kaikilla markkinoilla on tällä hetkellä lueteltu asianmukaiset toimet, joilla kehitystä voidaan edistää tehokkaasti. Edellä mainittuja toimia ja niihin liittyviä tavoitteita seurataan strategisen osallistamista ja monimuotoisuutta koskevan koulutusohjelman avulla, johon kaikki johtajat osallistuvat.

Edellä mainittuun aiheeseen liittyvä erityistoimi on maksuton kuukautissuoja, joka on saatavilla kaikissa Swegonin toimipaikoissa maailmanlaajuisesti – sekä tehtaissa että toimistoissa.

 

Osaamisen kehittäminen

Vastuullisuus tarkoittaa myös Swegonin työntekijöistä huolehtimista tukemalla henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. Taitojen ja osaamisen parantaminen on asetettu etusijalle, ja tätä näkökohtaa vahvistavat huomattavat paikalliset aloitteet. Esimerkiksi Ruotsissa Operations Development Program on suunniteltu auttamaan operatiivista henkilöstöä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Se on erittäin arvostettu kaksivuotinen ohjelma, joka tarjoaa kattavan ja jäsennellyn lähestymistavan työntekijöiden taitojen ja kykyjen kehittämiseen tiimin kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi. Ohjelmassa työntekijämme saavat arvokasta tietoa ja kokemusta, joiden avulla he voivat edistää merkittävästi organisaatiomme menestystä.

Osaamisen kasvua tukee myös Swegon Professional Trainers -ohjelma, jossa kehitetään kouluttajien taitoja. Tässä räätälöidyssä 6 kuukauden ohjelmassa kouluttajat oppivat, miten opetusharjoitus tai kurssi järjestetään ja toteutetaan. Swegonin kouluttajilla on paljon kokemusta ja tietämystä kaikista työn osa-alueista, minkä ansiosta he pystyvät antamaan parasta mahdollista ohjausta ja tukea muille työntekijöille.

Aivoriihi

Swegonilla on paikallisia aloitteita ja toimintoja, jotka liittyvät tuotteidemme yhteiskunnalliseen puoleen ja koko toimialaan. Esimerkkinä Swegon on perustanut aivoriihen, jossa sisäilmaston ja LVI-alan tutkijat tapaavat säännöllisesti. Asiantuntijoiden tapaamisissa keskustellaan erilaisista aiheista.

Niissä on mm. pohdittu optimaalisen sisäympäristön luomisen normeja ja standardeja siitä näkökulmasta, miten ne voivat perustua vanhentuneeseen skenaarioon, jossa on vain yksi normatiivinen henkilö. Kun vertailukohtana käytetään normatiivista henkilöä ja jätetään huomiotta yksilöllisten mieltymysten ja kokemusten mahdollinen vaihtelu, sisäilmasto voi osoittautua sopimattomaksi suurelle osalle rakennuksen käyttäjistä.

ISO-sertifikaatit

Swegonin tavoitteena on, että kaikki tehtaat on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä käytössä olevat ISO-sertifikaatit löytyvät täältä. Huomaa, että osa sertifikaateista on pakollisia ja osa paikallisia aloitteita.

 

Sertifikaatit