You might want to visit our North American website:

Lokale initiativer

Swegon er til stede på flere markeder, og der foregår store bæredygtighedsinitiativer ude på vores lokationer. Du kan se et udvalg nedenfor og finde mere på hvert enkelt markeds hjemmeside.

Vedvarende og fossilfri energi

Swegon sigter mod at bruge 100 % vedvarende og fossilfri energi inden år 2030. For at nå dette mål har forskellige lokationer valgt at installere solcellepaneler. Vores fabrikker i Gembloux i Belgien, Concorezzo i Italien og i Borås i Sverige har gjort det, samt salgskontoret i Warszawa i Polen. Fabrikker og kontorer uden energiproduktion på stedet skal købe vedvarende og fossilfri strøm og energi.

 

Du skal tillade cookies for marketing, hvis du vil se denne type af indhold fra Swegon

Ressourceeffektivitet

Energi

Ud over at skaffe bæredygtig energi er det vigtigt at minimere forbruget og udnytte den producerede energi bedre. Ved at skifte til LED-pærer på fabrikker og kontorer og installere sensorstyret lys for at sikre, at ubrugte områder ikke er oplyste, har vi gjort en forskel. Da alt, hvad vi gør hos Swegon, er fokuseret på at skabe sunde og behagelige indemiljøer, har vi viden og ekspertise til at optimere ventilation, varme og køling for at sikre det lavest mulige energiforbrug uden at gå på kompromis med et godt indeklima. Vi tilstræber minimal miljøpåvirkning og sætter fokus på at sikre et indeklima, hvor vores medarbejdere kan være produktive og trives, men som ikke belaster miljøet yderligere.

Vores fabrik i Heppenheim i Tyskland har en opdateret infrastruktur for trykluft, som har gjort det muligt at reducere trykket fra 11-12 bar til maksimalt 8 bar. Dette har sammen med tiltag som reduktion af lækage og tomgangstid resulteret i mærkbare besparelser. Skøn viser, at for hver bar af lavere tryk reduceres energiforbruget med 6-8 %.

 

  

Forsyningskæde

En del af miljøpåvirkningen fra Swegon kan kontrolleres i vores organisation. Men den primære påvirkning kommer fra vores forsyningskæde. I et forsøg på at minimere vores samlede miljøpåvirkning arbejder vi sammen med leverandører og kunder for at identificere mulige forbedringer og for at understøtte udviklingen af flere bæredygtige materialer.

Cantarana-fabrikken i Italien har i tæt samarbejde med leverandører og kunder, taget en række initiativer, der har til formål at udnytte emballagen yderligere effektivt. Ressourcer skal reduceres i forhold til materialer, personale, opbevaring og transport, og derfor er der udviklet skræddersyede logistikkurve, bærehåndtag og dæksler til stabling af kasser. Hertil er der etableret en velholdt logistikplan, hvor emballage returneres til leverandøren for at blive brugt igen.

Der er også interne projekter hos Swegon, hvor materialer fra vores forsyningskæde bliver vurderet ud fra et bæredygtighedsperspektiv og, hvor det er muligt, udskiftes med bedre alternativer. Få mere at vide om vores projekt med CO2-reduceret stål.

 

Til vores projekt med CO2-reduceret stål
Spild

I et forsøg på at reducere spild på vores produktionssteder er der etableret en række lokale initiativer. Slutmålet er at eliminere spild helt, men der er flere trin til rent faktisk at nå det niveau af cirkularitet.

Tomelilla-fabrikken i Sverige fokuserer på et bæredygtighedsinitiativ, der har til formål at minimere spild af metalplader. Dette gøres ved hjælp af forskellige tiltag. For eksempel er stemplingsprocessen blevet analyseret for at identificere mulige midler til optimering i forhold til co-stempling. Analysen viste, at der var plads til forbedring, og i dag bliver der årligt i stedet brugt mere end 35 tons plademetal, som tidligere blev sendt til genbrug. 

Print og papir

En række fabrikker er gået over til at bruge QR-koder til produktdokumentation i stedet for at printe millioner af stykker papir. QR-koder er placeret på hvert produkt for at gøre produktinformationen tilgængelig digitalt. I dag leveres der kun sikkerheds- og monteringsvejledning i papirform. For vores svenske fabrik i Kvänum har denne ændring reduceret det årlige forbrug af papirark fra cirka 2,7 millioner til cirka 0,3 millioner. Ud over de miljømæssige fordele er vores medarbejdere glade for ikke at skulle håndtere så meget papir, og det har gjort det daglige arbejde mere meningsfuldt.  

 

Kølemidler

I jagten på at gå over til naturlige kølemidler i vores køleprodukter, har vores fabrik i Cantarana gjort betydelige fremskridt i brugen af propan, R290, som kølemiddel. Læs de informative blogs, skrevet af vores ekspert, for at få mere at vide.

 

Til de anbefalede blogs

Sociale aspekter

Mangfoldighed og inklusion

Som en del af byggesektoren har Swegon et ansvar såvel som en mulighed for at gøre en forskel i forhold til det underudviklede område med inklusion og mangfoldighed. Da det er et vidtfavnende emne, er der talrige tiltag og aktiviteter, som både kan påvirke og blive påvirket af sektorens daglige arbejde. Inklusion og mangfoldighed skal anerkendes fra en række forskellige aspekter, som alle varierer i relevans afhængigt af lokationen. Lokale tiltag varierer derfor, men alle markeder har udarbejdet relevante tiltag, der effektivt kan drive udviklingen. Ovenstående tiltag og relaterede mål følges op ved hjælp af et strategisk inklusions- og mangfoldighedsuddannelsesprogram, som alle ledere deltager i.

Et specifikt tiltag, der er indført i forbindelse med ovenstående emne, er den gratis menstruationsbeskyttelse, der er tilgængelig på alle Swegons lokationer verden over – både på fabrikker og kontorer.

 

Kompetenceudvikling

Det sociale aspekt af bæredygtighed er til dels at tage sig af vores Swegon-medarbejdere ved at støtte personlig og faglig udvikling. Vi prioriterer færdigheds- og kompetenceløft, og der er mange lokale initiativer, som styrker dette aspekt. For eksempel er Operations Development Program i Sverige designet til at hjælpe driftspersonale med at nå deres fulde potentiale. Det er et højt værdsat toårigt program, som giver en omfattende og struktureret tilgang til udvikling af medarbejdernes færdigheder og evner, for at forbedre driftsteamets overordnede præstation. Gennem dette program får vores medarbejdere værdifuld viden og erfaring, der sætter dem i stand til at yde væsentlige bidrag til vores organisations succes.

Kompetencevækst understøttes også af et program kaldet Swegon Professional Trainers, hvor undervisernes færdigheder udvikles. Med dette skræddersyede 6 måneders program lærer underviserne, hvordan man tilrettelægger og udfører en pædagogisk øvelse eller et kursus. Underviserne i Swegon er meget erfarne og vidende i alle aspekter af jobbet, så de kan give den bedst mulige vejledning og støtte til andre medarbejdere.

Tænketank

Der er lokale initiativer og aktiviteter i Swegon, som relaterer sig til det sociale aspekt af vores produkter såvel som industrien som helhed. Swegon har f.eks. taget initiativ til en tænketank, hvor forskere inden for indeklima og HVAC mødes med jævne mellemrum. Når disse eksperter mødes, diskuterer de forskellige emner.

De har f.eks. debatteret normer og standarder for, hvordan man skaber et optimalt indeklima, ud fra perspektivet om, hvordan disse kan baseres på et forældet scenarie, hvor kun én normativ person er repræsenteret. Når man bruger en normativ karakter som referencepunkt, og ser bort fra den potentielle variation af individuelle præferencer og oplevelser, kan indeklimaet vise sig at være utilpasset en stor del af beboerne i en bygning.

ISO-certifikater

Swegon sigter mod, at alle fabrikker er certificeret efter ISO 14001 inden år 2025. Du finder de nuværende ISO-certifikater, men vær opmærksom på, at nogle er obligatoriske og nogle er lokale initiativer.

 

Certifikater