You might want to visit our North American website:

Komfort i verdensklasse til lavere kostnader – når man regner riktig

Green Hall Business Center

Green Hall Business Centre er et eksklusivt kontorkompleks i Vilnius i Litauen. Prestisjebygget ble prosjektert på begynnelsen av 2000-tallet, og målsetningen var at det skulle skille seg ut i mengden både når det gjaldt arkitektur, avansert klimastyring og lavt energiforbruk. Opprinnelig ble det valgt et klimasystem med kjølebafler – en banebrytende løsning i Litauen på den tiden – og i 2008 startet byggingen. Men så kom finanskrisen ...

Kontor- og forretningsbygg med doble glassfasader og automatiske persienner som øker komforten og reduserer energiforbruket. Tolv butikker og eksklusive kontorlokaler fordelt på 10 800 m2

Swegons løsning for kontorlokaler med blant annet 25 GOLD-aggregater og 480 kjølebafler og komfortmoduler.

Det er fort gjort å se seg blind på prislappen

I en anstrengt økonomisk situasjon syntes investoren at løsningen med klimabafler ble for dyr, og bestemte seg i stedet for å gå for en rimeligere fan coil-løsning. Swegon tilbød seg i den forbindelse å kjøre kalkylene på nytt og bruke ProClim for å beregne kjølebehovet i hele bygget. Det viste seg nå at behovet var på 45 W/m2 tørr kjøleeffekt mot tidligere antatt 80 W/m2 for prosjektet. Hvordan kunne den opprinnelige beregningen bli så feil?

Riktige beregninger krever ekspertise

Forklaringen var at det i den opprinnelige kalkylen ikke var tatt hensyn til vinduenes egenskaper, og dessuten at man manglet erfaring med design for bygg med doble glassfasader og automatiske utvendige persienner. Med den nye, riktige kalkylen ble prisforskjellen mellom fan coil og klimabafler ubetydelig, og man valgte dermed å gå for Swegons opprinnelige systemforslag.

Den beste løsningen for kundene

I dette tilfellet brukte vi 33 individuelt styrbare klimabafler i stedet for 18 vifter (fan coil). Bafler gir mange fordeler i forhold til fan coil siden de ikke har vifter, det ikke blir noen kondens eller støy, og de bruker mindre energi. De er dessuten mer fleksible når arealene skal deles inn i separate soner.

I skarp konkurranse med andre ble Swegon valgt som leverandør. Det var dels fordi Swegon kunne levere og ta ansvar for hele totalløsningen (med alt fra luftbehandlingsaggregat, klimabafler, kondensbeskyttelse og avfuktning til fleksibel drift og vedlikehold), dels på grunn av Swegons sterke overbevisning om at klimabafler faktisk ville være den beste løsningen. På denne tiden var det få i Litauen som hadde tro på klimabafler. Det skyldtes blant annet luftfuktigheten, prisnivået og enhetenes begrensede kapasitet. Men i dag har de innsett fordelene.

Swegon reference cases green hall business centre

Et godt resultat for investoren – og leietakerne

Med sitt sterke engasjement og betydelige spesialkompetanse kom Swegon fram til det som skulle vise seg å være den beste løsningen for alle. I kjølvannet av finanskrisen var bare 60 prosent av de samlede kontorarealene utleid. En av de daværende leietakerne var Barclays, som er kjent for å stille svært høye krav til komfort og arbeidsmiljø. I dag (2017) leier Barclays Technology Center 90 prosent av utleiearealene.