You might want to visit our North American website:

Banque de France satser på et nytt og effektivt senter for kontanthåndtering i La Courneuve

Banque de France, La Courneuve

Europas største senter for seddelhåndtering ligger i et ultrasikkert bygg utenfor Paris, der det hvert år blir håndtert 1,5 milliarder sedler på et areal på 25 000 m2. På det 40 dekar store industriområdet der Babcock & Wilcox tidligere bygde forbrenningsovner, erstatter den franske sentralbanken nå fire sentre i Paris-området med et nytt senter i småbyen i La Courneuve i samme område. Satsningen beløper seg til 95 millioner euro og oppdragsgiveren er den franske sentralbanken, Banque de France, med Jean-Paul Viguier som hovedarkitekt og med SPIE som ansvarlig for installasjonsarbeidet.

Tre bygninger er inkludert i prosjektet:

  • Et nytt nasjonalt senter for håndtering av kontanter med et areal på 19 500 m2. Senteret er beregnet på vedlikehold og utgivelse av sedler, og en høy automatiseringsgrad er kombinert med økt vekt på trivsel på arbeidsplassen.
  • Omstrukturering av to kontorbygg på anslagsvis 3 000 m2. Det ene bygget er fra 1923 og i Bauhaus-stil, mens det andre er fra 1987 og skal gjennomgå en omfattende arkitektonisk fornyelse.

Kontanthåndtering med optimert energihåndtering

Banque de France har en aktiv policy for bygging og renovering av eiendommene sine. Nylig brukte de Bilan Carbone®-metoden for å sette seg et nytt mål for utslippsreduksjon. Tiltakene retter seg særlig mot å redusere energiforbruket, ettersom dette står for nesten 22 prosent av utslippene. Det nye senteret i La Courneuve med et samlet gulvareal på over 22 000 m2 må derfor oppfylle svært strenge krav til ansvarlige bygg med blant annet mindre miljøpåvirkning, optimert energihåndtering og beplantning av arealer.

Kontor banque de france

Swegons Omicron-varmepumper beredte grunnen for HQE-utmerkelse

Prosjektet ble i slutten av 2015 tildelt HQE-sertifisering for konstruksjonsfasen, utmerkelsen «Exceptional HQE» for konstruksjonen og «HQE Excellent» for renoveringen. En medvirkende årsak var monteringen av OMICRON REV S4 LN 42.4 med to stillegående og høyeffektive varmepumper fra Swegon og fire multifunksjonelle rørsystemer.

Mange fordeler med Omicron

  • Én enkelt enhet som kan bære hele systembelastningen.
  • Patentert avrimingsfunksjon. Smart antirimkrets.
  • Bluethink® – avansert styring med integrert webserver.

Spesifikasjoner for La Courneuve-prosjektet:

Kjøleeffekt: 420 kW (411); oppvarmingseffekt: 326 kW (433). Lydnivå: 89 dB (A)
Fire skrukompressorer, doble kjølekretser og åtte vifter.
Gjenvinning: kjøle-/varmekapasitet 386/504 kW. Strøm: 400 V, 3-faset, 50 Hz.
Mål: 5 x 2,3 x 2,4 m. Vekt: 4 tonn.