You might want to visit our North American website:

REACT M

Måleenhet
 • Frittstående måleenhet for måling av luftmengder
 • Rask avlesing via regulatorens display
 • Rask innstilling av parametere
 • Analog styring alternativt modbus-styring
 • Kan enkelt kondensisoleres i kanalsystem
 • Varianter:
  • Sirkulær tilkopling: Ø 100–630 mm
  • Rektangulær tilkobling: 200 x 200–1400 x 700 mm

Les mer om REACT.

 • Beregnet for måling av komfortventilasjon.
 • Fuktig, kaldt og aggressivt miljø skal unngås.
 • Kan installeres i både tillufts- og fraluftssystemer.
 • Ved prosjekteringen skal det tas hensyn til min.-luftmengde.