You might want to visit our North American website:

Frågor och svar - Branschens utmaningar

Tidigare har det varit vanligt att jobba med LEED, BREEAM och MILJÖBYGGNAD . Dessa system fokuserar väldigt mycket på byggnaden i sig. Nu är ett nytt system på väg in som har människan i fokus – WELL. Det är ett system som vi tror kommer vara ett bra stöd för att bygga mer människovänliga byggnader. Vi på Swegon stöttar detta arbete bland annat genom vårt medlemskap i Sweden Green Building Council som jobbar med tekniks utveckling och utbildning i systemet.

Ljud är en viktig del av inomhusklimatet och något som vi kontinuerligt arbetar med. I vår fabrik i Arvika producerar vi våra ljuddämpare och akustikprodukter som är ansvariga för att dämpa och ta bort det ljud som skapas i systemet, så som ljud från fläktar, dimförändringar och egenalstring från produkter och avgreningar i kanalen.
Samtidigt vet vi att den bästa decibelen är den vi aldrig behöver dämpa bort. Därför är vi noga med att alla de produkter vi utvecklar har mycket goda ljudegenskaper. Detta gäller framförallt på aggregatsidan då just aggregaten i sig genererar mycket ljud. Det är därför vi har egenutvecklade fläktar i våra aggregat, som är optimerade ihop med höljet för lägsta ljudalstring.

Vi vet att det är stora problem med täta hus och mögel, oljekrisen på 80-talet gjorde detta mycket tydligt. Vi bygger redan tätt i Sverige men tätare kommer det nog att bli och då var frågan om en byggnad kan bli för tät. Svaret är ja, ifall man inte har kontroll på ventilationen. Men med god ventilation och framförallt intelligenta system som kan övervaka och reglera på t.ex. luftkvalité och fukt så är det ingar problem. Dessutom skapar de täta och välisolerade byggnadsskalen ihop med dessa system svårslagen energieffektivitet samtidigt som de som befinner sig i byggnaden mår bra och är produktiv.

Ja, den är miljöcertifierad enligt BREEAM Excellent vilket är den näst högsta nivån.

Vi har lika svårt som alla andra att veta exakt vad som kommer att hända post-Corona. Det vi med säkerhet kan säga att god ventilation kommer att vara en av nyckelfaktorerna för att minska risken eller minimera spridningen av framtida smittor, oavsett om dessa är av dropp- eller luftburen karaktär. I Sverige har vi generellt en ganska god nivå på ventilationen i våra byggnader, framförallt om man jämför på en europeisk nivå, men det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att säkerställa en god och hälsosam inomhusmiljö även i framtiden.

IEQ står för Indoor Environmental Quality. I Sverige kallar vi det rätt och slätt för inomhusklimat.